Afrika ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Aydın Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen 'Afrika ile Eğitim Diplomasisi Çalışması.. Detay...
‘Education Diplomacy Workshop with Africa’ organized with the collaboration of ambassadors and representatives of African countries to Ankara, Turkey, DEIK ( Foreign Economic Relations Board) and Istanbul Aydin University... Detail...
 
Kente ilişkin temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde ve tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında çalışmalar gerçekleştiren Küçükçekmece Kent Konseyi...Detay...
Kucukcekmece City Council, working on determining fundamental strategies and activity plans regarding the city, had its 16th ordinary general assembly meeting... Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret etti. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin visited the speaker of TBMM (The Grand National Assembly of Turkey) Ismail Kahraman. Detail...
 
Başbakan Davutoğlu’nun Katılımıyla DEİK 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda Yeni Yönetim kurulu seçildi. Detay...
Taken place at Foreign Economic Relations Board, DEIK Board of Directors for 2015-2019 were elected. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde her ay düzenlenen “Aydın Düşünce” toplantılarının 27'ncisi MHP Milletvekili Mehmet Şandır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye sorunu ve burada yaşayan Türkmenlerin durumu ele alındı. Detay...
27th “Aydın Düşünce Platform” meeting, which is held at Istanbul Aydın University every month, was joined by MHP Representative Mehmet Sandır. During the meeting the issue of Syria and the situation of Turkmen who live there were addressed. Detail...
 
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 2015 yılı TİKA Koordinatörler Buluşması’na katıldı. Detay...
Education Economics Business Council President Dr. Mustafa Aydin attended the meeting of TIKA Coordinators. Detail...
     
 


www.mustafaaydin.com