Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın başkanlığında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde  gerçekleşen toplantıya Yürütme Kurulu Üyeleri ve Komisyon katılım gösterdi. Detay...
Chaired by Kucukcekmece City Council president Dr. Mustafa Aydin, the meeting was held at Istanbul Aydin University and was attended by the members of Executive Board and Commission. Detail...
 
Dr. Mustafa AYDIN: "Biz, Çocuk Üniversitesi’ni geliştirerek ve şemsiyenin altına farklı disiplinlerdeki eğitim sistemlerini de alarak ilerliyoruz." Detay...
"We continue with our work by improving our Children University and bringing educational systems in different disciplines under one roof." Detail...
     
Aydın Düşünce Platformu'nun 27 Kasım 2015 tarihli toplantısına Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hayati Develi konuşmacı olarak katıldı. Detay...
Yunus Emre Institute director Hayati Develi attended the Aydin Thinking Platform meeting on November 27, 2015 as a speaker. Detail...
 
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Mall Of İstanbul’da Basın Toplantısı düzenledi. Detay...
Turkish Anti-Smoking Association organized a press conference at Mall of Istanbul as part of November 20 - World Quit Smoking Day. Detail...
     
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü” etkinliği öncesi yaptığı toplantıda, “Biz kararımızı verdik. Sigara dünyada yok oluncaya kadar sigarayla savaşacağız,” dedi. Detay...
Speaking at a meeting held before ‘World Quit Smoking Day’ event, Turkish Anti-Smoking Association president Dr. Mustafa Aydin said, “ We have made up our minds. We will fight against smoking until it disappears from the face of the earth. Detail...
 
Kasım ayı UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı; UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN başkanlığında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Detay...
UFRAD November Board of Directors meeting, chaired by UFRAD president Dr. Mustafa Aydin, was held at Istanbul Aydin University. Detail...
     
İstanbul Aydın Universitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr: Mustafa Aydın MÜSİAD Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi’ne katıldı. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin attended MUSIAD Visionary’15 Sectors Summit. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, 1951 yılında kurulmuş olan ve Çin’in en iyi üniversiteleri arasında yer alan Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi ile (UIBE) iş birliğine imza attı. Detay...
Founded in 1951 and is among the best Chinese university, Istanbul Aydin University signed a collaboration agreement with University of International Business and Economics (UIBE). Detay...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın; Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy’u ziyaret etti. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin visited Ali Murat Ersoy, Beijing Ambassador to Turkey during his trip to China on November 16-18, 2015 for collaborations in higher education. Detail...
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) “İş Konseyi Başkanları ve Büyükelçiler Toplantısı” yapıldı. Detay...
The meeting for the chairs of DEIK’s Business Councils and Ambassadors was honored by the President Recep Tayyip Erdogan. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Kültür Kenti Vakfı işbirliğiyle yürütülen “ Marka Şehirler Akademisi” Yüksek Lisans Programı’nda ders verdi. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin lectured at a class at ‘City Brands Academy’ master’s program carried out with Culture City Foundation. Detail...
   
     
     
 


www.mustafaaydin.com