https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/09.02-TOBB-YUKSEKOGRETIM-MECLISI.jpg

TOBB Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, yükseköğretim camiasının yetkili isimlerinin katılımlarıyla hibrit olarak gerçekleştirildi.

YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün de iştirak ettiği toplantıda vakıf üniversitelerinin karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın da katılım sağladığı toplantıda, ayrıca üniversiteler arası rekabet sürecini olumsuz yönde etkileyen faktörler dile getirildi. Üniversitelere yönelik teşviklerin artırılması, bahar döneminde lisans ve önlisans kayıtlarının alınabilmesi, YÖK ile YÖK Kalite Kurulu arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi, üniversitelerin denetim süreçleri ve çıkarılması beklenen Özel Üniversite Kanunu gibi başlıklar da görüşülen konular arasında yer aldı.


TOBB HIGHER EDUCATION COUNCIL MEETING WAS HELD

TOBB Higher Education Council Meeting was held as hybrid with the participation council members.

Deputy President of Council of Higher Education Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Council President of TOBB Bekir Okan and Vice President of TOBB Selçuk Öztürk discussed the problems and solution offers for foundation universities in the meeting.

In the meeting which President of İstanbul Aydın University Assoc. Prof. Mustafa Aydın participated, the factors that negatively affect the competition between universities were also mentioned. The other topics were; increasing incentives for universities, undergraduate and associate degree registrations in the spring semester, the relationship between Council of Higher Education and Turkish Higher Education Quality Council, audit process of universities and private university law which is expected to be enacted.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/11/30-EYLUL-YOK-TOBB.jpeg

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda meclis üyesi olan vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileriyle yükseköğretimin çeşitli yönleri üzerine istişarelerde bulunularak vakıf üniversitelerinin mevcut durumu aktarıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin iktisadi büyüme ve kalkınmada üzerine düşen misyonların ülkenin beşerî sermayesi ve genç nüfusun istihdam edilme kapasitesinin nitelikli hale getirilmesi ile küresel ekonomik rekabette üstünlük sağlayacak yolları, usulleri ve kapasiteleri göstermesi olduğunu söyledi.

Bu süreçlerin gerçekleşmesinde devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Özvar, “Eğitim-öğretim, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge ve inovasyon konusunda devlet ve vakıf üniversiteleri bakımından bir ayrım gözetmiyoruz. Bu konuda da bir iş bölümünün doğru olduğunu düşünmüyoruz.” diye konuştu.


“WE DO NOT DISCRIMINATE STATE AND FOUNDATION UNIVERSITY”

Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) Turkey Higher Education Assembly Meeting, was held under the Presidency of the Council of Higher Education with the participation of YÖK President Prof. Dr. Erol Özvar.

At the meeting, the current situation of foundation universities was discussed on various aspects of higher education with the executives of foundation higher education institutions, which are members of the council.

President of YOK, Erol Özvar said that the mission of universities in economic growth and development is to make the human capital of the country and the employment capacity of the young population qualified, and to show the ways, methods and capacities that will provide superiority in global economic competition.

Emphasizing that they do not distinguish between state and foundation universities in the realization of these processes, Özvar said, “We do not make any distinction between state and foundation universities in terms of education-training, university-industry cooperation, R&D and innovation. We do not think that a division of labor is correct in this regard, either.”

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin