“11. ULUSLARARASI GÖRÜNTÜ İŞLEME, DALGACIK VE GERÇEK DÜNYA PROBLEMLERİNDE UYGULAMALAR KONFERANSI”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, EURAS
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/11.-düzenlenen-webnar.jpg

Gerçek Dünya Problemlerinin Çözümüne yönelik “11. Uluslararası Görüntü İşleme, Dalgacık ve Gerçek Dünya Problemlerinde Uygulamalar Konferansı (IWW2021)” Haziran ayında gerçekleştirildi

“11. Uluslararası Görüntü İşleme, Dalgacık ve Gerçek Dünya Problemlerinde Uygulamalar Konferansı (IWW2021) İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Görüntü İşlem, dalgacık ve zaman serisi analizleri, sinyaldeki bilgilerin ayrıştırılmasına olanak vererek, gerçek dünya problemlerinin doğru anlaşılmasına önemli katkılar sağlıyor. Veri madenciliği, problemin çözümünü kolaylaştırır, modellerin başarı performansını artırır.  Günümüzde, pandemi süreci ile dijitalleşme ve bilgisayar destekli araştırmalar ve eğitim uygulamaları büyük önem kazanmış bulunmakta. 11.si düzenlenen bu bilimsel toplantıda görüntü işlem ve dalgacık analizi, veri biliminde,  mühendislikten sağlık alanlarında, hatta sanatla ilgili uygulamalarda çok disiplinli problemlerin çözümünü olanaklı kılar. Merhum Prof. Dr. Siddiki Hocamızla 2007 yılında Üniversitemizde düzenlenen 3. Bilimsel Toplantıda tanışmıştık. Özellikle bu toplantılar,  kariyerlerinin başında olan araştırmacıların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Aramızda Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya farklı ülkelerden bilim insanları matematiksel uygulama ve deneyim kazanımında önemli araştırma bulgularını tartışacaklar. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu konferansın organizasyonunda emeği geçenlere, davetli konuşmacılara, oturum başkanlarına ve bildiri sahiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarım. Merhum Prof. Dr. SIDDIQI Hocamızı rahmetle anıyor, başarılı bir konferans olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli “Trieste Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), Hindistan Uygulamalı Matematik Topluluğu ve Şarda Üniversitesine destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu konferansı maalesef 1,5 yıl önce aramızdan ayrılmış olan ISIAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abul Hasan SIDDIKİ anısına düzenlemiş bulunuyoruz. Prof. Dr. Siddiki Hocamızın başkanlığında 2007, 2008 ve 2010 yıllarındaki bilimsel toplantıları İtalya Uluslararası Teorik Fizik Merkezi Desteği ile üniversitemizde çalıştay olarak düzenlemiştik. Önceki Konferanslar, Boğaziçi, Kocaeli, Beykoz, Kafkas ve Valensia Üniversiteleri ile iş birliği yaparak organize edildi. Bugüne kadar birçok genç araştırmacının katkı sağladığı bilimsel çalışmalar bu toplantılarda tartışıldı, yayına dönüştürüldü, bu iş birliği, genç araştırmacıların kariyerlerine önemli katkı sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Özellikle günümüzde artırılmış gerçeklik, yeni dijital teknolojiler vb. gelişmelerin yakından takibi ve paylaşımına olanak vereceğine inandığımız bu bilimsel toplantının organizasyonuna emek veren, oturum başkanlarına, davetli konuşmacılara ve bildiri sahiplerine teşekkürler ediyoruz” diye konuştu.

The webinar about Solving Real World Problems “11th International Conference of Image Processing, Wavelet and Applications on Real World Problems (IWW2021)” was held in June.

“11th. International Image Processing, Wavelet and Applications in Real World Problems Conference (IWW2021) was hosted by Istanbul Aydın University (IAU) Engineering Faculty Computer Engineering Department. The president of IAU Assoc. Prof. Mustafa Aydın made the opening speech and he said “Image Processing, wavelet and time series analyzes make important contributions to understand real world problems correctly by separating the information in the signal. Data mining facilitates the solution of the problem and increases the success performance of the models. Today, with the pandemic process, digitalization and computer-assisted research and education applications have gained great importance. In this 11th scientific meeting, image processing and wavelet analysis make it possible to solve multidisciplinary problems in data science, engineering, health, and even art-related applications. We met with our teacher the late Prof. Dr. Siddiki at the 3rd Scientific Meeting held at our University in 2007. Especially these meetings make significant contributions to the development of the knowledge and experience of researchers at the beginning of their careers.

 Among us, scientists from different countries, from America to Europe and Asia, will discuss important research findings in a mathematical application and gaining experience. I would like to express my gratitude to those who contributed to the organization of this conference, hosted by the Computer Engineering Department of the Faculty of Engineering of our university, to speakers, session chairmen, and the owners of the papers. I commemorate our teacher the late Prof. Dr. SIDDIQI with mercy and I wish a successful conference.”

IAU Rector Prof. Dr. Yadigar İzmirli said, “We would like to express gratitude to the University of Trieste, the Eurasian Universities Association (EURAS), the Indian Applied Mathematics Society, and the Sharda University for their support. Unfortunately, we organized this conference in memory of ISIAM Founding President Prof. Dr. Abul Hasan SIDDIKI who passed away 1.5 years ago. Under the chairmanship of our teacher Prof. Dr. Siddiki, we organized the scientific meetings in 2007, 2008, and 2010 as a workshop at our university with the support of the Italy International Center for Theoretical Physics. Previous Conferences were organized in cooperation with Boğaziçi, Kocaeli, Beykoz, Kafkas, and Valencia Universities. Scientific studies to which many young researchers have contributed to date have been discussed in these meetings and later published, and this collaboration has contributed significantly to the careers of young researchers and continues to do so. We would like to thank the session chairmen, the speakers, and paper owners for their efforts in the organization of this scientific meeting, which we believe will allow close monitoring and sharing of developments especially about augmented reality, new digital technologies, etc.”

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin