“AR-GE GELİŞMENİN CAN DAMARI”

tarihinde yayınlandı Intellectual Thought Platform

İstanbul Aydın Üniversitesi, 30. Aydın Düşünce Platformu Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ağırladı

Işık katılımcılara Türkiye’nin 2023 Vizyonunu açıklayarak kendisi yazılımlarımızın geliştirmemiz gerektiğinin altını çizip yazılım sektörünün kendini sürekli yenilemesi ve geliştirmesinin önemine vurgu yapmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık; yazılım sektörü çok önemli bunu söylemeyen yok üzerinde durmayan yok ama Türkiye’de yazılım sektörü bir türlü gelişmiyor. En temel sebeplerden biri burada bir kurumsallık oluşmaması. Kamu yazılım hizmetlerini yerli firmalardan almak yerine dünya çapındaki büyük firmalardan almayı tercih ediyor. Şimdi burada sistemi baştan kurguluyoruz. Kamuya yazılım satmak yerine ilgili standartları bakanlık belirleyecek. Yazılım firmalarını biz yetkilendireceğiz. İnşallah bundan sonra kamuyu yerli yazılım kullanmaya yönlendireceğiz. Bütün arkadaşların kesiştiği ortak nokta da eğitim. Eğitim işi çok uzun vade de sonuç alınan bir iş. Eksilerin çok hoşuma giden bir ifadesi var; Bir yılda ürün almak istersen toprağı ek, on yılda ürün almak istersen ağaç dik, yılda ürün almak istersen insan yetiştir. Digital çağda kod yazamayan okuma yazma  bilmiyor demektir. Türkiye’nin bence en önemli reform ihtiyacı kamu personel reformudur.

Kamu personeli kesinlikle performansa bağlı ücretlendirilerek sözleşmelerini ona göre yapmalıyız. Yoksa ne okullarımızda ne de kamunun diğer kurumlarında arzu edilen başarıyı yakalayabilmemiz mümkün olmaz.


“Türkiye bilim ve teknolojide daha iyi bir ülke yoluna devam etmek istiyorsa bu konuya en fazla önem verilen alan olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum” diye ifade eden Işık;   Şu anda ülkeler arasında hatta şirketler arasında inanılmaz bir yarış var. Bu yarışta Türkiye’nin rekabet edebilmesi “Ben bu yarışta varım” diyebilmesi için mutlaka bilimi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmesi gerekiyor. Şimdi 2002’den 2015 ‘e kadar Ak Parti iktidarı olarak çok ciddi başarılara imza attık. Bu başarı hikayesinin altında büyük oranda verimlilik artışı ve kaynakların iyi kullanılması var. Şimdi pek çok siyasetçi konuşurken sektörde yüksek teknoloji ürünlerinin payı azalıyor diye eleştiri getiriyor.

Doğru… Ancak yüksek teknoloji ürünlerinin payının artması için mutlaka AR-GE gerekiyor, AR-GE sağlıklı ve köklü gelişimin can damarıdır.

Yeni Ar-Ge Anlayışı

Şu anda Türkiye’nin bu alandaki hedefleri şöyle sıralanabilir: Katma değeri daha yüksek ürünlerin kg satış fiyatını 1.7$ dan ilk etapta 3-4$ çıkartmak. Sürdürülebilir ve nitelikli bir üretim yapısına geçmek. Şirketlerin ve Türkiye’nin bir bütün olarak AR-GE ve inovasyona daha fazla yoğunlaşması ve odaklanması. TÜBİTAK’ı yeni Ar-Ge anlayışı çevresinde özel sektörlere rekabet eden değil destekleyen, iş birliği yapan, yürüttüğü projeleri paketlere bölüp özel sektörün yapabileceği işleri özel sektöre yaptırarak zamanı değerlendiren bir anlayışla yeniden yapılandırmak istiyoruz.

Toplantıda konuşan Dr. Mustafa Aydın; “ Yenilikçi ve reformist bir kurum olmanın en temel harcı Ar-Ge’ye yapılan yatırımdan geçmektir. İAÜ ülkemizin gelişiminde anahtar faktörün Ar-Ge olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Ar-Ge’nin temelini bilim ve bilgi oluşturuyor. Bizler Ar-Ge yatırımlarında gelişmiş ülkelerin izlediği politikaları yakalamak zorundayız. Hatta daha da ileri gitmenin yollarını zorlamalıyız. Dünyanın bizi örnek alacağı çalışmalar gerçekleştirmeliyiz“ dedi.RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) IS THE LIFEBLOOD OF DEVELOPMENT

Istanbul Aydın University’s 30th Aydın Thinking Platform hosted Fikri Isik, Minister of Science, Industry and Technology.

Explaining Turkey’s 2023 Vision, Isik underscored the need to develop our own software system and emphasized the importance of self-renewal and self-development of the software sector.

“ It is often said and emphasized that software industry is very important but the sector is not growing in Turkey. One of the reasons is lack of institutionalization. Public prefers to get software services from big companies known worldwide instead of national companies. We are starting a new system from scratch. Instead of selling software services to the public companies we will determine the standards. We will grant authorization to software companies. Hopefully we’ll encourage public to use our own national software products. We all agree on the importance of education. Education takes a long time to get results. There is a saying I really like, it goes, ‘If you wanna get a product within a year cultivate the soil, if you wanna get a product in ten years plant a tree and if you want to get a product in a hundred years educate a human being.’ In this digital age, if you don’t know how to write a code it means you are illiterate. One of the important reforms Turkey needs is to have a public personel reform. Public personel should be evaluated based on their performance. Otherwise it is impossible for us to obtain desirable success in schools and other public places,” said the Minister of Science, Industry and Technology.

“I believe that if Turkey wants to continue to be a country who is better in science and technology, the subject of public personel performance should be taken very seriously,” said Isik and added, “ There is a serious competition among countries as well as companies. In order for Turkey to say ‘I am in this too’ and compete, it needs to transform science into economic and social benefit. We have come a long way from 2002 to 2015. Behind this success story, there is an increase in productivity and efficient use of resources. Some of the politicians criticize that the rate of high tech products used in the sector is decreasing. It is true. But in order for high tech products’ share to increase there is more need for R&D, R&D is the lifeblood for a healthy and an essential development.”

New R&D Approach

Turkey’s targets in this field can be listed as follows: Increase the price of the products with higher added value from $1.70 per kg to $3-4 per kg. Switch to sustainable and quality production. Companies must focus on R&D and innovation. We want to restructure TUBITAK within the framework of R&D approach that supports and collaborate with private sector and divide its projects among private sector and use the time efficiently.

Speaking at the meeting, Dr. Mustafa Aydin said, “ One of the fundamental ingredients of being a reformist and innovative institution is the investments in R&D. IAU moves with the idea that R&D is the key factor in our nation’s development. Science and knowledge are the essentials for R&D. We have to follow what developed countries do in their R&D investments. We must go beyond that. We need to set an example to the world with our work.

17.03.2016

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin