AVRUPA-AKDENİZ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER İŞ BİRLİĞİ KOMİTESİ’NİN (COPPEM) BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

tarihinde yayınlandı COPPEM, Duyuru, Haberler
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/08.02-COPPEM-BASKANLAR-KONSEYI-e1649154808748.jpg

COPPEM’in Başkanlar Konseyi Toplantısı, COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve diğer konsey başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin misyon ve vizyonuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında yeni dönem faaliyet planları görüşüldü.

COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada bölgesel iş birliklerinin önemine değinerek, “Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi COPPEM; bölgesel iş birliklerinin, hem uluslararası bir sinerji oluşturma hem de mevcut sorunların tespit ve çözümü noktasında verimli sonuçlar elde edilmesinin en karakteristik örneklerinden biridir. Bu kapsamdaki uluslararası birliktelikleri artırmalıyız.” dedi.


EURO MEDITERRANEAN PARTNERSHIP OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES (COPPEM) COUNCIL OF PRESIDENTS MEETING WAS HELD

COPPEM’s Council of Presidents Meeting was held the participation of COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın and the other council members. In the meeting, they discussed that new term activity plans within the scope of the evaluations regarding the mission and vision of COPPEM.

COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın mentioned the importance of regional cooperation during his speech saying, “Euro Mediterranean Partnership Of Local And Regional Authorities COPPEM is one the best characteristic sample of regional cooperation, both to create an international synergy and to identify and solve existing problems to achieve productive results. In this context, we should increase our international cooperation.”

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin