“ÇİN, KUŞAK-YOL İLE KENDİNE ‘MECBURİ MÜTTEFİKLER’ OLUŞTURUYOR”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/02/çin.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği ve Kuşak-Yol Projesi’nin ele alındığı webinarda konuşan diplomasi tarihçisi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Çin’in bu projeyle ülkeleri kendine bağımlı hale getirmeye ve ‘mecburi müttefikler’ oluşturmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Centre International de Formation Européenne (Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen ‘‘Çin’in Kuşak ve Yol Projesinin Farklı Perspektiflerden Değerlendirilmesi’’ (Evaluation of China’s Belt-Road Project from Different Perspectives) adlı webinar YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi.

Webinar TRT World editörü Yusuf Erim’in moderatörlüğünde ve Çin, ABD, Yunanistan, Pakistan ve Türkiye’den uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Webinarda çeşitli ülkelerden katılan uzman akademisyenler, Çin’in Kuşak ve Yol Projesi hakkında gerek şahsi görüşlerini gerekse de ülkelerinin tutumlarını, hâlihazırda uygulanan ve ilerleyen dönemlerde uygulanabilecek politikaları, projenin ülkelere yansıyacak olumlu ve olumsuz yanlarını açıkladı ve katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.

Doç. Dr. Aydın: “Proje bazlı ülkeleri tedirgin ediyor”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği ve Kuşak-Yol Projesi’nin ele alındığı webinarda konuşan diplomasi tarihçisi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Çin’in bu projeyle ülkeleri kendine bağımlı hale getirmeye ve ‘mecburi müttefikler’ oluşturmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Centre International de Formation Européenne (Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen ‘‘Çin’in Kuşak ve Yol Projesinin Farklı Perspektiflerden Değerlendirilmesi’’ (Evaluation of China’s Belt-Road Project from Different Perspectives) adlı webinar YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi.

Webinar TRT World editörü Yusuf Erim’in moderatörlüğünde ve Çin, ABD, Yunanistan, Pakistan ve Türkiye’den uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Webinarda çeşitli ülkelerden katılan uzman akademisyenler, Çin’in Kuşak ve Yol Projesi hakkında gerek şahsi görüşlerini gerekse de ülkelerinin tutumlarını, hâlihazırda uygulanan ve ilerleyen dönemlerde uygulanabilecek politikaları, projenin ülkelere yansıyacak olumlu ve olumsuz yanlarını açıkladı ve katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.

Doç. Dr. Aydın: “Proje bazlı ülkeleri tedirgin ediyor”

Toplantının açılış konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın gerçekleştirdi. Projenin bölge ve güzergâh üzerindeki bazı ülkelerde olumlu karşılanırken, bazı ülkelerde ise tedirginlik yarattığını vurgulayan Aydın, seri halinde yapılan ve bölge sorunlarına dikkat çeken bu webinar dizisinin akademik öneminin yanı sıra üniversiteler arası ilişkileri geliştirme işlevine de dikkat çekti.

Toplantının açılış konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın gerçekleştirdi. Projenin bölge ve güzergâh üzerindeki bazı ülkelerde olumlu karşılanırken, bazı ülkelerde ise tedirginlik yarattığını vurgulayan Aydın, seri halinde yapılan ve bölge sorunlarına dikkat çeken bu webinar dizisinin akademik öneminin yanı sıra üniversiteler arası ilişkileri geliştirme işlevine de dikkat çekti.

Prof. Zhichao: “Küresel ticarete olumlu yansıyacak”

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (Chinese Academy of Social Sciences) Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Tang Zhichao, Kuşak-Yol Projesinin yalnızca Çin için değil dünyadaki diğer ülkeler için de kamu malı niteliği taşıdığını, yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik ettiğini ve küresel iş birliği için önemli olduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra, çeşitli veriler ile projenin dünya ithalat ve ihracatını artırdığını, bu durumun küresel ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.

Dr. Tzogopoulos: “İlişkiler karşılıklı ve eşit olmalı”

Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi (Centre International de Formation Européenne) Öğretim Üyesi Dr. George Tzogopoulos, Çin’in bu proje çerçevesinde ileri sürdüğü ekonomi politikalarına çeşitli eleştiriler getirdi. Söz gelimi Tzogopoulos, AB’nin Çin ile ekonomik ilişkilerini mümkün olduğunca geliştirmek istediği ancak Çin’den aynı tavrı göremediğini ileri sürdü. Birliğin Çinli şirketlerin pazarlara girişini desteklediği ancak Çin’in çeşitli uygulamalar ile AB ülkelerinde kurulan şirketleri kendi pazarına sokmak istemediğini örneklerle açıkladı. Bu ilişkilerin karşılıklı ve eşit bir şekilde kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Sayed: “Pakistanlılar Erdoğan’a hayran”

Pakistan-China Institute (Pakistan Çin Enstitüsü) Direktörü Mustafa Hyder Sayed, Kuşak-Yol Projesinin Pakistan ve benzer ülkelerin refahını artırması için bir fırsat olduğunu, bu ülkeler ile Çin arasında kazan-kazan ilişkisinin gerek borçlanma ve yatırım gibi ekonomik alanlarda, gerekse de bölgesel iş birliği alanında oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Konuşmasının önemli kısmında Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun önemli bir ortaklık olduğunu, hem enerji hem de ekonomik alanda faydalar getireceğini ve bu hattın çok sayıda ülkenin çıkarlarına uygun olduğuna dikkat çekti. Sayed ayrıca ülkesinde en yoksul kesimden en elit kesime kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun bir hayranlık olduğunu, bu etkinin Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin kuvvetlenmesi için önemli bir fırsat yarattığına değindi.

Prof. Dr. Karaca: “Çin diğer ülkeleri kendine bağımlı hale getiriyor”

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Çin’in Kuşak-Yol Projesinin hem ekonomik ve kültürel bir amaç taşıdığını hem de Çin dış politikasının bir aracı olduğunu vurguladı. Projenin yatırım için gerekli finansman ihtiyacını oldukça artırdığı, Çin’in de finansman ihtiyacı olan ülkelere borç vererek kendisine bağımlı hale getirdiğini söyleyen Karaca, Çin’in bu yaklaşımı ile ülkeleri hem ekonomik alanda kendine bağımlı hale getirmeyi amaçladığını hem de siyasi arenada kendine mecburi müttefikler yaratmayı hedeflediğini vurguladı. Bunun yanı sıra, proje kapsamında kurulan pek çok yapının askeri amaçlar için de kullanılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.

Berger: “Çin’in ‘Kazan-Kazan’ söyleminin arkası farklı”

Asya Toplum Politikası Enstitüsü (Asia Society Policy Institute) Öğretim Üyesi Blake Berger ise; Kuşak ve Yol Projesini görünürde ekonomik kalkınmayı amaçlayan bir girişim olsa da gerçekte askeri mücadele ile siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve hukuki çabalar arasındaki koordinasyonu sağlayan bir araç olarak nitelendirdi. Berger benzer şekilde Çin’in kazan-kazan söyleminin arkasında ABD’nin askeri gücünü zayıflatma, askeri harcamalarını artırma ve jeopolitik gücünü zayıflatma düşüncesi yattığına dikkat çekti.

Soru-cevap bölümüyle sona eren programın tamamına, İAÜ resmi YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

“China constitutes ‘Obligatory Allies’ via Belt-Road”

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca stated that China is trying to make countries dependent on itself and constitute ‘obligatory allies’ with this project in the webinar held by Istanbul Aydın University and the Belt-Road Project.

 “Evaluation of China’s Belt-Road Project from Different Perspectives” webinar was carried out online on YouTube channcel with the cooperation of Istanbul Aydın University (IAU) Graduate School Institute and Centre International de Formation Européenne, and Association for Research on Diplomacy.

The webinar was carried out under the moderation of TRT World editör Yusuf Erim and with the participation of expert academicians from China, the USA, Greece, Pakistan and Turkey. Expert academicians from different countries explained their opinions and country’s attitudes on China’s Belt Road Project, policies currently applied and applicable in the future, positive and negative sides of the project for countries, and answered the questions in the webinar.

Assoc. Prof. Dr. Aydın: “The project bothers some countries”

Istanbul Aydın University President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın made the opening speech of the meeting. Emphasizing that the project was welcomed in the region and some countries along the route, caused anxiety in some countries. He drew attention to the function of improving inter-university relations in addition to its academic importance in these webinar series to the problems of the region.

Prof. Zhichao: “It will reflect positively on the global trade”

Chinese Academy of Social Sciences Middle East Studies Institute Director Prof. Tang Zhichao stated “Belt-Road Project has the qualification of public property not only for China but also the other countries in the world. It promotes high quality development and it is important for global cooperation. In addition to this, the project increases global export and import and this situation will reflect positively on the global trade”.

Dr. Tzogopoulos: “Relations should be mutual and equal”

Centre International de Formation Européenne Assistant Professor Dr. George Tzogopoulos made criticism on the economic policies China brought forward within the scope of this project. Tzogopoulos said “EU wants to develop economic relations with China as far as possible, but we cannot get rejected from China. The Union supports Chinese companies to enter the markets but China does not want to put the companies established in the EU into its market via some applications. These relations should be mutual and equal.”

Sayed: “Pakistanis admire to Erdoğan”Pakistan-China Institute Director Mustafa Hyder Sayed stated “Belt-Road Project is an opportunity for Pakistan and similar countries to increase welfare. The win-win relationship between these countries and China is important both in the economic field such as loaning and investment, and also in the regional cooperation. China Pakistan Economic Corridor is an important partnership. It will bring benefits both in energy and economic fields, and this route is proper to conveniences of many countries. There is deep interest for President Erdoğan in my country from the poor to the rich. This effect creates a great opportunity to strengthen the economic and political relations between Turkey and Pakistan.”

Prof. Dr. Karaca: “China makes other countries dependent on itself”

Istanbul Aydın University Head of Graduate School Institute Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca stated “China’s Belt-Road Project both have economic and cultural purpose, and also is a tool of China’s foreign policy. The project has significantly increased the financing requirement for investment, and China makes other countries dependent on itself by loaning to the countries in need of finance. China aims to both make countries economically dependent on itself and create obligatory allies in the political area via this approach. In addition to this, it is possible for many structures established within the project to use for military purpose.”

Berger: “The background of China’s ‘Win-Win’ discourse is different”

Asia Society Policy Institute Assistant Professor Blake Berger described the Belt and Road Project as a tool that facilitates coordination between military conflict and political, economic, cultural and legal effort even though it is an entrepreneurship aiming economic development in appearance. Berger similarly remarked that there is thought of weakening the military power of the USA, increasing their military expenditure and weakening geopolitical power on the background of China’s ‘Win-Win’ discourse.

The program ended with the questions and answers. The whole program can be reached from the official IAU Youtube account.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin