DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

tarihinde yayınlandı Duyuru, Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/marmaris.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) dönem sonu değerlendirme toplantısı Marmaris’te gerçekleştirildi. Toplantıda akademik birimlerin 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Dönemi performans değerlendirmeleri yapıldı.

 Marmaris’te gerçekleştirilen İAÜ 2020-2021 eğitim öğretim dönem sonu değerlendirme toplantısına tüm akademik birimler katıldı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim çalışmalarının aksamaması üzerine yapılan çalışmalar aktarıldı. Özellikle online eğitim ve hibrit eğitim modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasından bahsedildi. Bu konuda donanım ve teknik alt yapının eksiksiz, sorunsuz ve işlevsel olarak yürütüldüğü, gerekli adaptasyon süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Akademik anlamda birçok konuya değinilen toplantıda birimlerin akreditasyon süreçlerinin de başarılı bir şekilde devam ettiği, mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinin akredite olduğu, diğer fakültelerin bir kısım bölümlerinin/ programlarının akreditasyonlarını tamamladıkları, bazı bölümlerin/programların akreditasyon sürecinin devam ettiği ifade edildi.  Meslek yüksekokullarının da akredite edilmesine yönelik olarak bazı devlet üniversiteleri ile ortak bir akreditasyon derneği kurulduğu ve bu sürecin devam ettiği vurgulandı.

Akademik alanda dönem içinde yapılan çalışmalar sunulurken tüm alanların bir sonraki dönem için eğitimde üretim yeterlilikleri, kapasitelerin arttırılması üzerine hedeflerinin belirlenmesi konusuna değinildi. Kurum içi ve kurum dışı dinamikler göz önüne alınarak hedeflerin kurumunun vizyon, misyon ve değerleriyle bağdaştırması anlatıldı.

Istanbul Aydın University (IAU) end-of-term evaluation meeting was held in Marmaris. At the meeting, the performance evaluations of the academic units for the 2020 – 2021 Academic Term were made.

All academic units attended the IAU 2020-2021 end-of-term evaluation meeting held in Marmaris. The studies on  continuation of education during the pandemic process was discussed. Especially the successful implementation of online education and hybrid education model was mentioned. In this regard, it was stated that the hardware and technical infrastructure were carried out in a complete and functional manner without any problem and the necessary adaptation processes were completed quickly.

At the meeting, where many academic issues were touched upon, it was stated that the accreditation processes of the units also continued successfully, all departments of the engineering faculty were accredited, some departments/programs of other faculties completed their accreditation, and the accreditation process of some departments/programs are continuing. It was emphasized that a joint accreditation association was established with some state universities for the accreditation of vocational schools and this process continues.

While presenting the studies carried out in the academic field during the term, the issue of determining the targets of all fields for the next term on production adequacy and capacity increase in education were mentioned. Considering the internal and external dynamics of the institution, the reconciliation of the objectives with the vision, mission and values ​​of the institution was explained.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin