Dr.Mustafa Aydın’a Üçüncü Fahri Doktora Ünvanı

tarihinde yayınlandı Duyuru, Eğitim Haberleri, EURAS, Istanbul Aydin University, Medya
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2020/01/hib-logo.jpg

Romanya’nın en saygın üniversitelerinden Dimitrie Cantemir Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS-EURIE), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı olan Dr. Mustafa Aydın’a ‘fahri doktora unvanı’ verdi.

Romanya’nın en köklü üniversitelerinden biri olan Dimitrie Cantemir Üniversitesi, ‘fahri doktora’ unvanını Türkiye’den daha önce 2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e vermişti.

Dr. Aydın’a fahri doktora unvanı Romanya’nın başkenti Bükreş’te törenle takdim edildi.

Üniversitedeki törende, Romanya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sorin-Dan Mihalache, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ Büyükelçileri, Romanya Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Petru Filip, Senatör Cristian Dumitrescu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Tuna Balkan, Kuran-ı Kerim’i Romanca’ya çevirmesiyle de tanınan Romanya doğumlu 92 yaşındaki Türkolog Mustafa Ali Mehmet, Romanya-Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Birgül Şenyuva ile Romanya Türk İşadamları Derneği yöneticileri hazır bulundu.

Dimitrie Cantemir Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Momcilo Luburici törende yaptığı konuşmada, Dr. Mustafa Aydın’a fahri doktora takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Dr. Mustafa Aydın ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek rol modelleri oluşturmuş önemli bir akademisyendir. Avrasya bölgesinin en tanınmış simalarından biridir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilen çok sayıda ödülün de sahibidir. Üniversitemiz kendisini fahri doktora ünvanına layık görmekten onur duymaktadır.”

Dimitrie Cantemir Üniversitesi Senato Başkanı Prof. Dr. Corina Adriana Dumitrescu da, Dr. Mustafa Aydın’ın eğitim dünyasında özel ve önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Daha önce de Moldova Comrad Üniversitesi ile Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı almış olan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, üçüncü fahri doktora unvanına layık bulunmasının kendisi için çok anlamlı ve onur verici bir değer taşıdığını belirtti.Dr. Aydın, cübbesini ve kepini giydikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları dedi:

“Bu bizler için büyük bir onur. Ben hayatının 45 yılını eğitime adamış bir kardeşinizim. İnsanlar hayatlarında çok farklı ödüller alırlar fakat Dimitri Cantemir Üniversitesi’nin takdim ettiği fahri doktora unvanı bütün ödüllerin önünde bir ödül. İnsanın sonradan eğitimci olmadığına, eğitimci doğduğuna inanan birisiyim. Eğitimci tıpkı tıp insanlarının Hipokrat yemini yapmış gibi bir anlayışa sahip olmalıdır. Bir hekim gibi din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı yapmaksızın bütün insanlara eşit mesafede olmak zorundadır. Bir konunun altını çizmek istiyorum; siyasetçiler de ekonomistler de, eğitimcilerin ışığında yürümelidir. Onun için eğitimcilerin yüklendikleri misyon hepsinin ötesindedir. Biz eğitimcilere çok büyük görev düşüyor. Artık dünyada sınırlar kalktı. Globalleşme ve küreselleşme diye bir kavram lugatımıza, dilimize girdi. Bu kimliğimizden uzaklaşıp köklerimizden kopmak anlamına gelmiyor. Köklerimizden kopmadan, kimliğimizi reddetmeden dünyayı kucaklamalıyız ki, yetiştirdiğimiz öğrencilere de bu felsefeyi aktaralım. Bunu başarabilirsek hem kendi coğrafyamızda hem dünyada barışı tesis etmiş oluruz.”

Üniversitenin adını verdiği Dimitrie Cantemir, besteci, müzik kuramcısı, filozof, ansiklopedisyen, filolog, coğrafyacı, tarihçi ve yazar yönleriyle yaşadığı çağın önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1673-1723 yılları arasında yaşayan Dimitrie Cantemir, gerek Türk, gerek Romen tarihinde kayda değer bir yere sahip.Dr. Mustafa Aydin Receives his 3rd Honorary Doctorate

Dimitrie Cantemir University one of the most prestigious universities in Romania gave Dr. Mustafa Aydin, president of Eurasian Universities Association ( EURAS – EURIE ), Foreign Economic Relations Board (DEIK) Education Economics Business Council ( EEİK ) and Istanbul Aydin University ( IAU ) an ‘Honorary Doctorate.’

Dimitrie Cantemir University , one of the oldest university in Romania, previously gave an Honorary Doctorate to Abdullah Gul, the 11th President of Turkey, in 2008.

Dr. Aydin received his Honorary Doctorate during a ceremony in Bucharest, Romania’s capital.

Among the attendees at the ceremony held at the university were advisor to the Romanian President Sorin -Dan Mihalache , Turkey’s ambassador to Romania Osman Koray Ertas, ambassadors of  Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, Chairman of the Foreign Policy Committee of the Romanian Senate Petru Filip, Senator Cristian Dumitrescu, Istanbul Aydın University Rector Dr. Yadigar Izmir, Bucharest Yunus Emre Institute Director Tuna Balkan, Turcologist Mustafa Ali Mehmet, 92 years old Romanian born, best known as the person who translated Kuran into Romanian language, president of Romanian – Turkish Businesswomen’s Association Birgul Senguva the directors of Turkish Businessmen Association.

Speaking at the ceremony, professor Momcilo Luburici, founder and the president of Dimitrie Cantemir University, expressed his pleasure to give Honorary Doctorate to Dr. Mustafa Aydin and added:

“ Dr. Mustafa Aydin is one of the academics who created role models in national and international levels. He is one of the well-known persons in Eurasian region. He also holds many awards from both national and international institutes. Our university is honored to be giving Honorary Doctorate to him.”

President of Dimitrie Cantemir University Senate professor Corina Adriana Dumitrescu stressesed the important and special place of Dr. Mustafa Aydin in education world.

IAU president Dr. Mustafa Aydin, who have received honorary doctorates from Moldova Comrad University and Azerbaijan Odlar Yurdu University, noted how honorable and meaningful it is to be receiving his third honorary doctorate.

After wearing his cap and gown Dr. Mustafa Aydin gave a thank you speech and said, “ This is a great honor for us. I devoted 45 years of my life for education. People receive awards throughout their lives but Dimitrie Cantemir University’s honorary doctorate is beyond all of them. I believe people cannot become an educator later in their lives but rather they are born as educators. Educators should have the understanding of a doctor who has taken hippocratic oath. They need to approach people without discriminating them against their religion, language, sect, race and color. I also want to draw attention to another thing here: Politicians and economists should walk under the guidance of education. Therefore mission educators have is beyond all other things. We, as educators, have a lot of things to do. Now, borders are removed all around the world. We have words like globalization in our every day language and literature. This doesn’t mean to distance ourselves from our identity and roots. We need to embrace world holding on our roots and not denying our identity and get this philosophy across new generations. When we do that we can bring peace to our region as well as the world.”

Dimitrie Cantemir, of whom the university was named after, was a philosopher, historian, composer, musicologist, linguist, ethnographer and geographer and one of the important figures during the period he lived in. He lived between 1673- 1723 and has an important place in both Romanian and Turkish history.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin