EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/05/EĞİTİMDE-ÖLÇME-DEĞERLERNDİRME.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)  Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez’ince düzenlenen “Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları: Tespitler, Çözüm Önerileri, Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar başlıklı sempozyum 8 – 9 Nisan tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi

“Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları: Tespitler, Çözüm Önerileri, Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar başlıklı sempozyumun amacı; zorunlu eğitim yılları (K12) boyunca ve yükseköğretimde,  küçük ve büyük ölçekte yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eğitim sisteminin niteliğine yönelik doğurgularını irdelemek ve geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunmaktı. Bu amaç doğrultusunda sempozyumda;  “ Etkili okul,  Ulusal Merkezi Sınavlar, Uluslararası Öğrenci Başarısı ve Yeterliklerini Değerlendirme Çalışmaları,  Pandemi Döneminde Online Ölçme ve Değerlendirme: Sorunlar ve Olası Çözümler” alt temaları çerçevesinde, 16 bildiri sunuldu.

The symposium titled “Assessment and Evaluation Applications in Education System: Findings, Solution Suggestions, Projections for the Future” organized by Istanbul Aydın University (IAU) Measurement and Evaluation Application and Research Center, was held online on April 8 – 9.

The aim of the symposium titled “Assessment and Evaluation Applications in Education System: Findings, Solution Suggestions, Projections for the Future”  is to examine the implications of small and large scale measurement and evaluation practices during the compulsory education years ad  in higher education on the quality of the education system and to make projections for the future.  For this purpose, in the symposium; under the sub-themes of “Effective School, National Central Examinations, International Student Achievement and Competencies Assessment Studies, Online Measurement and Evaluation in Pandemic Period: Problems and Possible Solutions”, 16 papers were presented.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin