EĞİTİMDE HİZMET İHRAÇ EDEBİLMEK İÇİN MARKALAŞMAK ZORUNDAYIZ

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2020/01/TURQUALITY-1-e1580811714315.jpg

Eğitimde hizmet ihraç edebilmek için markalaşmak zorundayız

 İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk markasını dünyanın farklı ülkelerinde konumlanmasını sağlayan, Türk kalitesini birçok ülkeye duyuran dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı ‘Turquality’ kapsamına alındı.

Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Turquality’ destek programına alındı. Kuruluşlara küresel ekonomide nasıl rekabet edebileceklerini öğreten ve onlara uluslararası vizyon kazandıran bir program olan ‘Turquality’ kapsamına alınan üniversite bu sayede markalaşma ve kurumsallaşma aşamasında devletten destek alarak ismini ve hedeflerini büyütmeyi planlıyor. Konuyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın,  Turquality destek programı için kurumsal, fiziki, teknolojik altyapı gibi birçok alana yatırım yaptıklarını belirterek, programa dahil edildikleri için gurur duyduklarını ifade etti.

Türk ürünlerini, Türk hizmet sektörünü teşvik ediyor

 Dünyaya hizmet ihraç edebilmek için markalaşmanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Turquality, Ticaret Bakanlığımız tarafından Türk markalarının uluslararası pazarlarda yer edinebilmeleri ve aynı sektördeki ürünler ve hizmetlerle rekabet edebilmeleri için belirli kriterleri yakalaması, belirli kaliteye ulaşması için başlatılan bir teşvik ve markalaşma çalışması. Dolayısıyla eğer siz bir kazak, bir ayakkabı üretiyorsanız, ki hizmet sektöründe de eğitim, sağlık, lojistik gibi belirli hizmetleri üretiyorsanız ve bunları dünyaya ihraç etmek istiyorsanız, bunların muhakkak ki dünya standartlarında olması lazım. Ticaret Bakanlığımız özellikle son dönemlerde 2023 itibariyle hedeflemiş olduğu 500 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayabilmek için Türk ürünlerini, Türk hizmet sektörünü bu alanda teşvik ederek dünya standartlarını yakalayacak kriterleri, çalışmaları yapmalarını teşvik ediyor” dedi.

176 bin uluslararası öğrencimiz var

 Eğitimin de hizmet sektörünün çok önemli bir ayağı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aydın, “176 bin uluslararası öğrencimiz var. Dünyada totaldeki uluslararası öğrenci sayısı 7 milyon civarında. Bu 7 milyonun dünya ekonomisindeki girdisi ortalama 280 milyar dolar. Eğitim sektörü diğer sektörlerde çarpan etkisi yapıyor. Eğitime bir öğrenci geliyor. Ülkede belli miktar döviz bırakıyor. Bu sadece onunla sınırlı değil. Bu öğrenci, yarın ülkesine döndüğünde o ülkede iş yapan bir müteahhidin insan kaynağını oluşturuyor, ona mühendislik yapıyor. Ya da ülkemize gelen herhangi bir yatırımcının bu ülkede çalışmasını sağlıyor. Bu öğrenciler kendi ülkesine döndükleri zaman bu ülkenin tanıtımını yapıyorlar. Turizme, sağlığa katkı sağlıyorlar. Yani eğitim, bütün sektörlerde çarpan etkisi yapan sektör” şeklinde konuştu.

Birinci önceliğimiz Çin

 Bir üniversitenin Turquality kapsamına girmesinin ayrıca bir anlamı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “İstanbul Aydın Üniversitesi de bugün Türkiye’de 2019 yılında hizmet ihracatında bir numara olan ve ülkeye en çok döviz girdisi sağlayan üniversite olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bir ödül aldı. Turqality’e girmeden önce iki senedir üniversitemiz kurumsal, fiziki, teknolojik altyapısı, insan kaynağı, üniversitenin markalaşma yolunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalarında geliştirilmesi, iyileştirilmesi için bin ayrı kalemde çalıştık. İlgili denetimlere giren, eğitimleri alan üniversitemizin ‘Turquality’ kapsamına bakanlık tarafından alındığı 30 Aralık itibariyle bildirildi. Çok memnun olduk, çok gurur duyduk” dedi. Öte yandan hedef ülke olarak birinci önceliklerinin Çin olduğunun altını çizen Aydın, “İkinci önceliğimiz Malezya ve Endonezya, üçüncü önceliğimiz Balkanlar ve Afrika olmak üzere diğer üniversitelerle el ele vererek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


To export education services, we have to become a brand

 Istanbul Aydın University got included under ‘Turquality’, the first and only government supported brandization program around the world which helps position Turkish brands in different countries around the world and announce Turkish quality to many countries.

Istanbul Aydın University (IAU), one of the leading foundation universities of Turkey, got included under the ‘Turquality’ support program run by the Ministry of Commerce. The University getting accepted to the ‘Turquality’ program which teaches the institutions how to compete in the global economy and brings international visions to them, plans to grow its name and goals through the government support provided in brandization and institutionalization stages. Assoc. Prof. Mustafa Aydın, Istanbul Aydın University’s Chairman of the Board of Trustees, evaluating the situation, expressed the pride they felt to be included in this program after talking about the investments they made in many areas for Turquality support program including the areas of institutional, physical and technological infrastructure.

Encouragement to Turkish products and service sector

 Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasizing the importance of brandization in terms of exporting services to the world, said ‘Turquality is an encouragement and brandization work started by our Ministry of Commerce to make sure Turkish brands obtain certain criteria and reach a certain level of quality necessary to win seats in the international markets and to compete with products and services in the same sector. Hence, if you are producing a sweater or a shoe, or certain services such as education, health, logistics in the service sector and want to export these to the world, these definitely need to be up to the world standards. Our Ministry of Commerce, especially lately, encourages Turkish products and sectors in this area to have criteria and work that will meet the world standards in order to meet the target of 500 billion dollars worth of export by year 2023.”

We have 176 thousand international students

 Assoc. Prof. Aydın, stating the important role education plays in the service sector, said “We have 176 thousand international students. Total number of international students across the world is around 7 million. This 7 million’s economic input around the world is approximately 280 billion dollars. Education sector has a multiplier effect on the other sectors. A student comes to receive education, leaves a certain amount of foreign currency to the country. And not only this: This student, when returned to her own country, becomes the human resource of the contractor working there and does engineering for her. Or make sure investors coming into our country continue to work here. These students, when returned to their own country, advertise our country. They contribute to the tourism. So education is the multiplier sector for all sectors.”

China is our first priority

 Assoc. Prof. Aydın, expressing the connotation a university being included in Turquality has, said ‘Istanbul Aydın University received an award from our Esteemed President for being the number one university of Turkey in service exports in 2019 and providing the biggest foreign currency inflow to the country. Before being included in Turquality, for the last two years we have been working with thousand different offices on our university’s institutional, physical, technological infrastructure, human resource, and brandization works and the development and bettering of these works. Our university’s, which have passed the related inspections and received the necessary trainings, inclusion to the ‘Turquality’ by the Ministry was notified to us on 30th of December. We were very pleased and very proud.’ On the other hand, Aydın underlining China’s position as the country’s priority country stated ‘Our second priorities are Malesia and Indonesia, third are the Balkans and Africa. I believe we will reach our targets by joining forces with other universities.’

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin