EĞİTİMİN HİZMET İHRACATINDAKİ YERİ

tarihinde yayınlandı Duyuru, HİB

Eğitimin hizmet ihracatındaki yeri

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) “Hizmet İhracatı” Türkiye Ekonomisinin Fırsat Kapısı Toplantısı yapıldı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) “Hizmet İhracatı” Türkiye Ekonomisinin Fırsat Kapısı Toplantısı yapıldı. Doç. Dr. Mustafa Aydın toplantıyı A Para’ya değerlendirdi “Türkiye’de 166 bin uluslararası öğrenci var. Bir uluslararası öğrencinin ülkeye ekonomik olarak yaptığı girdi Türkiye hangi mali ihracatını yaparsa bu girdiyi elde edebilir sorusunun cevabıdır. Bunun yanı sıra uluslararası öğrencilerin bir yumuşak güç olarak yarın kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin birer fahri büyükelçisi olacaklarını unutmamak gerekir. Uluslararası öğrenciler kampüsleri uluslararası düzeye çıkartmak için en önemli faktördür. Ortadoğu’da, Orta Asya’da, Balkanlarda bu ülkelerle yakınlık kurduğumuz bağlarımız ve kültürel bağlarımız 166bin rakamını daha yukarılara çıkartabilecek bir potansiyele sahip. Sayın başkanın toplantıda söylediği gibi 50 milyar dolar olan hizmet ihracatının girdisini hedefimiz 2023’te 150 milyar dolara çıkartmak. Burada eğitim sektörünün de 15 milyar dolar girdi sağlayacağını öngörüyorum. Şu an uluslararası öğrenciler kanalıyla ülkeye sağlanan girdi 5 milyar dolar civarında. Eğitim sektörünün sağladığı ekonomik girdi ile hizmet ihracatındaki yerinin ne kadar önemli görüyoruz” diye konuştu.


Education’s position in service exportation

Services Exporters’ Association (HİB) “Services Export” Opportunity Door of Turkey’s Economy Meeting was held.

Services Exporters’ Association (HİB) “Services Export” Opportunity Door of Turkey’s Economy Meeting was held. Assoc. Prof. Mustafa Aydın evaluated the meeting for A Para and said “There are 166 thousand international students in Turkey. The economic input of an international student to the country is the answer of the question ‘which must be financially exported by Turkey to obtain this financial output’. We must remember that when international students return to their home countries, they act like honorary ambassadors of Turkey as a soft power. International students are the most important factor in bringing campuses to the international level. Our cultural ties in the Middle East, Central Asia and the Balkans with these countries have the potential to increase the number of 166 thousand. Our goal is to increase the input of service exports from 50 billion dollars to 150 billion dollars in 2023 as Mr. President said at the meeting. I expect that the education sector will provide 15 billion dollars of input here. Currently, the amount of input to the country through international students is around $ 5 billion. We see the importance of education sector in the export of services with the economic input it provides”.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin