“FARKLI YÖNLERİYLE ABBASİ EDEBİYATI”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Haberler, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/03.11-ABBASI-EDEBIYATI-WEBINAR.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla “Farklı Yönleriyle Abbasi Edebiyatı” konulu Webinar düzenlendi.

“Farklı Yönleriyle Abbasi Edebiyatı” konulu Webinar’a Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak ve İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Arapça Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Ergün Keskin de katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, açılış konuşmasında Abbasi edebiyatının özellikle duygu, düşünce ve hassasiyetle söylenen söz sanatı olduğuna dikkat çekerek iyiyi, güzeli, gerçeği ve mutlak doğruyu anlatmayı hedeflediğini söyledi. Abbasilerin, Arap dili ve edebiyatı alanındaki çalışmalarının çok verimli geçtiğinin de altını çizen Aydın, önceleri Kur’an-ı Kerim ve hadisin inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebi araştırmaların zamanla birer ilim dalı halini aldığını belirtti.

İslami ilimlerin temelini oluşturan Kur’an ve hadisle ilgili çalışmalara bağlı olarak sözlü çalışmaların da bu devirde başladığını bildiren Aydın, şair ve ediplerin hayatını anlatan tabakat (biyografi) kitaplarının da bu dönemde yazıldığını sözlerine ekledi.


“ABBASIAN LITERATURE WITH ITS DIFFERENT ASPECTS”

 “Abbasid Literature with Different Aspects” was held with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın

Besides Assoc. Prof. Mustafa Aydın, Atatürk University Faculty of Letters, Department of Arabic Language and Literature Lecturer Prof. Dr. Kenan Demirayak and Head of the Department of Arabic Translation and Interpretation of Istanbul Aydın University and Lecturer of Arabic Teaching Prof. Dr. Aysel Ergün Keskin also attended.

In the opening speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın drew attention to the fact that Abbasid literature is rhetoric, especially spoken with emotions and sensitivity, and that it aims to describe goodness, beauty, and truth. Underlining that the work of the Abbasids in the field of Arabic language and literature was very productive, Aydın said that philological and literary research, which started with the aim of understanding the details of the Qur’an and hadith, became a branch of science over time.

Noting that oral studies began in this period, based on the studies on the Qur’an and hadith, which form the basis of Islamic sciences, Aydın added that the biography books describing the lives of poets and writers were also written during this period.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin