İAÜ MÜKEMMELİYET MERKEZİ AR-GE VE YAYIN TOPLANTISI

tarihinde yayınlandı Duyuru, Haberler, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-11-at-17.00.23-1.jpeg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Mükemmeliyet Merkezi ve AR-GE Yayın Toplantısına başkanlık etti. 

Aydın, toplantıda mükemmeliyet merkezinin çalışma konularını hayatın gerçeklerine ve yükseköğrenim sektörünün ihtiyaçlarından İAÜ özelinde evrensel ve bilimsel değerlere dayalı olarak belirlediğini ifade etti.

Mükemmeliyet merkezinin eğitim kurumunun tüm departmanları, tüm çalışanları, tüm alanları için daha iyiyi hedefleyen araştırma ve geliştirme merkezi olarak kurulduğunu aktaran Aydın, merkezin sektörel ve mesleki anlamda deneyimlerin paylaşılması, dinamik yapı içinde, üretim odaklı nitelikli insan ve kurum olabilme hedefi taşıdığını bildirdi.

Başta Türk yükseköğretim sistemine veya küresel eğitim süreçlerine ve bilime katkı sağlayacak önerilerin kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizen Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 70’e yakın çalışma gurubunu oluşturan 100’den fazla personel,  mükemmeliyete ulaşmak gayretleri kapsamında sorumluluk aldıklarını ve bu çalışmaları devam ettirdiklerini de sözlerine ekledi.  


IAU CENTER OF EXCELLENCE R&D AND PUBLICATION MEETING

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın chaired IAU Center of Excellence and R&D Publication Meeting.

At the meeting, Aydın stated that the center of excellence determines the subjects of study based on the realities of life and the needs of the higher education sector, based on universal and scientific values ​​in particular for IAU.

We established the center of excellence as a research and development center aiming for the better for all departments, all employees and all fields of the educational institution. Aydın stated that the center aims to share sectoral and professional experiences, and to become a production-oriented qualified institution within a dynamic structure.

Aydın underlined that we shared proposals which will contribute to the Turkish higher education system or global education processes and science with the public. Aydın said that more than 100 staff members, who make up nearly 70 working groups within the body of Istanbul Aydın University, take responsibility and make efforts to achieve excellence and that they continue these studies.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin