İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDEN “GÜNEY KAFKASYA” WEBINARI

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/04/webinar-güneydoğu.jpg

“AMAÇ GEÇİCİ ATEŞKES DEĞİL, KALICI BARIŞ OLMALI”

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Güney Kafkasya’da Geleceğin İnşası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” webinarında bölgedeki en büyük ihtiyacın geçici bir ateşkes değil, kalıcı bir barış olduğu ifade edildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ve dış politika konularının tartışıldığı webinar serisinin dördüncüsü, “Uluslararası Webinar Serisi IV: Güney Kafkasya’da Geleceğin İnşası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” (International Webinar Series IV: Building The Future in the South Caucasus: Problems and Suggestions) başlığıyla gerçekleştirildi.

Webinarın moderatörlüğünü İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve TRT World Editörü Yusuf Erim üstlenirken, ABD’li emekli büyükelçi Robert Cekuta, Sputnik Azerbaycan’dan gazeteci Aygul Tagiyeva, Nizami Ganjavi International Center direktörü Elnur Aliyev, Regional Studies Center direktörü Richard Giragosian, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve İtalyan La Sapienza Üniversitesi’nden tarihçi Doç. Dr. Fabio L. Grassi konuşmacı olarak yer aldı.

TARAFLARI ŞEYTANLAŞTIRMADAN KALICI BARIŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan webinarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl meydana gelen II. Karabağ Savaşı başta olmak üzere, bölgedeki sorunlar, başta Rusya ve Türkiye gibi bölgesel ve küresel aktörlerin konumu ve bölgenin geleceği ele alındı. Webinarda bölgenin asıl ihtiyacının geçici ateşkes değil, hiçbir tarafın “şeytanlaştırılmadığı” kalıcı bir barış olduğu görüşü öne çıktı.

DOÇ. DR. AYDIN: “BÜYÜK AKTÖRLER BÖLGEYE GİRDİ”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, ilk olarak Soğuk Savaş dönemi, daha sonra da 2008 sonrası Güney Kafkasya bölgesinde dengelerin değiştiğine ve bölgeyle coğrafi bağlantısı olmamasına rağmen strateji, ekonomi ve enerji gibi alanlarda uzantısı olan büyük devletlerin bölge ile yakından ilgilendiğine, bunun da sorunu çok daha önemli hale getirdiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Aydın, son gelişmelerle birlikte webinarda ele alınacak konuların çok daha önemli hale geldiğini sözlerine ekledi.

DOÇ. DR. GRASSI: “BÖLGE HALKI ÇOK ACI ÇEKTİ”

Doç. Dr. Aydın’ın konuşmasından sonra ilk söz alan La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve tarihçi Doç. Dr. Fabio L. Grassi, bölge halkının tarih boyunca büyük acılar çektiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Grassi şunları söyledi: “Bugün yaşanan sorunlar için diplomatik zeminde geçici bir çözüm bulunabilir ancak önemli olan gelecek nesillerin de çözülemeyen sorunların kurbanı olmasını engellememizdir. Diplomasi ve rasyonel politikalar gereklidir ancak yeterli değildir; kültürel miraslara sahip çıkarak ortak geleceği inşa etmemiz gerekmekte.”

CEKUTA: “TARAFLAR BİRBİRİNİ ŞEYTANLAŞTIRIYOR”

İkinci olarak söz alan ABD’li emekli büyükelçi Robert Cekuta, son yıllarda Güney Kafkasya’da farklı ulusların ve farklı grupların “şeytanlaştırıldığını” düşündüğünü söyledi. Cekuta, “2015-2018 yılları arasında ABD’nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak görev yaptım. Bu dönemde ABD bölgenin ekonomik ve enerji boyutlarını ön plana çıkarmıştı. Bugün de önemli olan kısa süreli bir ateşkesi değil, uzun süreli barışı sağlamanın yollarını aramaktır. Ayrıca Türkiye bölgede çok önemli bir aktör konumuna geldi. Öyle inanıyorum ki Türkiye ve Biden yönetimi, bölgede pek çok şeyi değiştirme şansına sahip olacak” diye konuştu.

ALİYEV: “BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMA ŞANSIMIZ VAR”

Webinarda üçüncü konuşmacı olarak söz alan Nizami Ganjavi International Center direktörü Elnur Aliyev konuşmasında; “Bölgenin tarihine baktığımızda barış ve huzur içinde yaşama şansımız var, Azerbaycan’ın bu konuda iş birliği ve uzlaşıya açık olduğuna inanıyorum. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın birlikte geliştireceği iş birlikleri tüm tarafların faydasına olacaktır. Uluslararası ve ulusal hukuk kuralları ekseninde ortaya çıkacak çözümler ile kalıcı barışı sağlayabilir ve bu sayede bölge halkının daha müreffeh bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

GIRAGOSIAN: “KALICI BARIŞ OLMADAN ERMENİSTAN ENTEGRE OLAMAZ”

Aliyev’den sonra söz alan Regional Studies Center direktörü Richard Giragosian; “Bölgedeki aktörler, karşısındakileri “şeytanlaştırmadan”, barış ve güvenin nasıl tesis edileceğine ilişkin çabalarını yeniden canlandırmayı amaçlamalı. Bölgenin dinamiklerinin değişkenliğini göz ardı etmeden, ekonomik iş birliği gibi uzlaşma alanlarını normalleşme için bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Giragosian, Karabağ konusu çözülmeden ve bir barış sağlanmadan Ermenistan’ın küresel sistem içerisinde yer almasının çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.

TAGİYEVA: “PROJELER UZLAŞMA İÇİN FIRSAT”

Webinarın beşinci konuşmacısı olan Sputnik Azerbaycan’da gazeteci Aygul Tagiyeva, “Ulaşım ve inşaat alanında projeler, ekonomik iş birlikleri bölgedeki aktörler arasındaki uzlaşıyı artırabilecek fırsatlar olarak değerlendirilebilir, bölge ülkelerinin buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bölgede barış ve huzurun tesisi için Türk ve Rus liderlerine büyük rol düşmekte, Dağlık Karabağ konusunda yaşanan uzlaşı bu açıdan büyük önem taşımakta” diye konuştu.

PROF. DR. ÇELİKPALA: “BÖLGE ÇOK KIRILGAN VE KOMPLİKE”

Son olarak söz alan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala ise konuşmasında, “Bölgede yaşanan sorunların temelinde bölge aktörleri arasındaki güven eksikliği, bölgede hüküm süren gerek ekonomik gerek siyasal istikrarsızlıklar, barışı öneren yapıların eksikliği, bölgedeki kırılganlığın yüksek olması ile ilişkilerin son derece karmaşık olması yatmakta. Bölgeyi değerlendirirken, bölgenin son derece kırılgan ve komplike bir yapıda olduğu göz ardı edilmemeli” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, izleyenlerin soruları ve yanıtlarla sona erdi. Toplantının kaydına, üniversitenin resmi YouTube kanalından ulaşılabiliyor. Kanalda, daha önceki üç webinarın da videoları bulunuyor.

“THE AIM SHOULD NOT BE TEMPORARY CEASE-FIRE BUT PERMANENT PEACE”

THE AİM SHOULD NOT BE TENTATİVE CEASE-FİRE BUT PERMANENT PEACE

It was remarked that the greatest necessity in the region is not a tentative cease-fire but permanent peace in the “Building the Future in South Caucasus: Problems and Suggestions” webinar held by IAU Institute of Graduate Studies and Association for Research on Diplomacy together.

Istanbul Aydın University (IAU) Institute of Graduate Studies and Association for Research on Diplomacy held together the fourth webinar series under the title of “International Webinar Series IV: Building The Future in the South Caucasus: Problems and Suggestions”and foreign policy issues were discussed.

IAU Institute of Graduate Studies Director Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca and TRT World Editor Yusuf Erim carried out the moderation of the webinar. USA Former Ambassador Robert Cekuta, Sputnik Azerbaijan Journalist Aygul Tagiyeva, Nizami Ganjavi International Center Director Elnur Aliyev, Regional Studies Center Director Richard Giragosian, Kadir Has University Vice Rector Prof. Dr. Mitat Çelikpala, and Assoc. Prof. Dr. Fabio L. Grassi from Italian La Sapienza University participated into the webinar as speakers.

PERMANENT PEACE WITHOUT DEMONIZING THE PARTIES

Particularly the II.Nagorno Karabagh War occurred between Armenia and Azerbaijan last year, problems in the region, position of regional and global actors especially Russia and Turkey, and the future of the region were discussed in the webinar on IAU official Youtube channel via broadcasted live. The actual necessity of the region is not tentative cease-fire but permanent peace that none of the parties was “demonized” view came to the forefront in the webinar.

ASSOC. PROF. DR. AYDIN: “GREAT ACTORS ENTERED INTO THE REGION”

Istanbul Aydın University President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın made the opening speech and stated, “Balances changed in the Caucasus region in the Cold War period and after 2008 years. Major countries that have extension in fields such as strategy, economy and energy are closely interested in the region although they do not have geographical connection with the region. It made this issue more important. The issues that will be discussed in the webinar became much more significant with the latest news.”

ASSOC. PROF. DR. GRASSI “THE PEOPLE OF THE REGION HAVE SUFFERED A LOT”

After IAU Assoc. Prof. Dr. Aydın’s speech, La Sapienza University Academic Member and Historian Assoc. Prof. Dr. Fabio L. Grassi remarked, “The people of the region have suffered a lot throughout the history. A temporary solution can found on diplomatic ground for the issues faced today, however, the important thing is preventing the next generation to be victims of unsolvable problems. Diplomacy and rational policies are required but not enough. We should build common future by protecting cultural heritage.”

CEKUTA: “PARTIES ARE DEMONIZING EACH OTHER”

USA Former Ambassador Robert Cekuta stated, “I think that different nations and groups are ‘demonizing’ in South Caucasus in the recent years. I served as the U.S Ambassador to Azerbaijan between 2015 -2018. The USA brought the economic and energy dimensions of the region into the forefront in this period. Today, the important thing is not providing a short-term cease-fire but long-term peace. In addition, Turkey has become a very important actor in the region. I believe that Turkey and Biden government will have the chance to change many things in the region.”

ALİYEV: “WE HAVE OPPORTUNITY TO LIVE IN PEACE AND TRANQUILITY”

Nizami Ganjavi International Center Director Elnur Aliyev said, “Looking at the history of the region, we have opportunity to live in peace. I believe that Azerbaijan is open to cooperation and compromise on this issue. Turkey, Russia, Azerbaijan, Armenia and Georgia collabarations will be beneficial for all the parties. We can provide permanent peace with solutions that occurred within the frame of international and national rules of law, and people of the region to lead a prosperous life. ”

GIRAGOSIAN: “ARMENIA CAN NOT BE INTEGRATED WITHOUT PERMANENT PEACE”

After Aliyev’s speech, Regional Studies Center Director Richard Giragosian stated, “The region actors should aim to revitalize efforts related to constitute peace and reliance without ‘demonizing’ opponents. We need to evaluate reconciliation fields such as economic collaboration as an opportunity not ignoring the changefulness of the dynamics of the region. It is very difficult for Armenia to be in the global system without solving the Nagorno Karabagh issue and provide peace.”

TAGİYEVA: “PROJECTS ARE OPPORTUNITIES FOR RECONCILIATION”

Sputnik Azerbaijan journalist Aygul Tagiyeva said, “Projects in transportation and construction fields, economic cooperations can be evaluated as factors that can increase reconciliation between actors in the region. I believe that the countries of the region are ready for this. The Turkish and Russian leaders have important role in providing peace in the region. Reconciliation on Nagorno Karabagh issue has great importance in this respect.”

PROF. DR. ÇELİKPALA: “THE REGION IS VERY FRAGILE AND COMPLICATED”

KadirHas University Vice Rector Prof. Dr. Mitat Çelikpala stated “Lack of confidence between actors of the region, both economic and political instabilities in the region, deficiency of structures that recommend peace, highness of fragility in the region, complication of the relations are basis problems faced in the region. While evaluating the region, it should not be ignored that the region is highly fragile and complicated.”

The event ended with the questions of audience and answers. Meeting records can accessed on the IAU official YouTube channel. There are videos of the previous three webinars.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin