“KADINA ŞİDDET ANCAK EĞİTİMLE ENGELLENİR”

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/02/chp-akp.jpg

Kadın milletvekilleri ‘Siyaset Akademisi- 2’ seminerinde bir araya geldi. Seminerde kadına yönelik şiddetin nedenleri, dinamikleri ve çözümleri konuşuldu. İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Şiddetle, hem devlet olarak hem de toplum olarak mücadele etmekteyiz. Şiddeti, devlet ve millet el ele vererek, eğitimle ortadan kaldırabilir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer’i kadın cinayetine kurban veren İstanbul Aydın Üniversitesi, son yılların en büyük sorunlarından kadına yönelik şiddet konusunda üzerine düşeni yapma konusunda ilk adımını attı. İAÜ Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi’nin (TARMER) düzenlediği “Siyaset Akademisi” adlı paneller dizisinin ikincisi, kadına yönelik şiddet konusuna ayrıldı. “Kadın Milletvekillerinin Bakış Açısıyla Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri, Dinamikleri, Çözümleri” başlığıyla gerçekleştirilen online panelde, kadına yönelik şiddetin nedenleri, dinamikleri ve çözümleri konuşuldu.

İAÜ TARMER Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ve TARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Öznur Sevme’nin moderatör oldukları seminere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Üyesi Dr. Sibel Özdemir ve 27’nci Dönem MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem konuşmacı olarak katıldı.

Usta: “Şiddeti, Devlet-Millet el ele vererek, eğitimle ortadan kaldırabilir”

Şiddet konusuyla ilgili olarak son dönemde toplumda ciddi bir farkındalık oluşmaya başladığını söyleyen Dr. Leyla Şahin Usta, şöyle dedi: “Şiddet, bütün dünyada olduğu gibi, bizde de var. Şiddetle hem devlet olarak hem de toplum olarak mücadele etmekteyiz. Bununla beraber, şiddetle mücadele etmek sadece yasalarla veya kolluk kuvvetleriyle yapılacak bir iş ve yöntem değildir. Şiddet, onların yanında, ancak çocuklukta başlayan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve hayat boyu devam eden bir eğitim seferberliği ile engellenebilir.

Yani ‘Çocuk yaştan itibaren ailede ve okullarda verilecek olan eğitimle, şiddetin bir çözüm yolu olmadığı, insan onuruna yakışmadığı ve işleri daha da kötüye götürdüğü anlatılmalıdır.”

Usta, “Yasal değişiklikler ve mevzuat düzenlemeleriyle ilgili olarak büyük adımlar atıldı. Artık yasal düzenlemede veya mevzuatta bir eksiklik yok fakat uygulamada eksikliğimiz olabilir. Yeni bir yasaya ya da kanuna ihtiyacımız yok. Ancak farkındalık yaratarak uygulamadaki eksiklikler giderilmelidir. Öte yandan, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarının daha da düzelmesiyle beraber haklarını savunabilir konumda olmaları önemlidir. Kadınlarımız kendi varlıklarını, ihtiyaç ve isteklerini rahatlıkla ifade edebilmeleriyle birlikte, şiddetin yerine iletişimin, aile içi iletişimin, sevginin, muhabbetin, merhametin konması gerektiği yaşayarak gösterilmelidir. Şiddetin haklı bir gerekçesi olamaz. Bizim, erkeklerimizin yanında kadınlarımıza da bunu anlatmamız gerekir. Zira kadınlarımıza, şiddete uğradıklarında sessiz kalmamaları gerektiğini anlatmamız da çok önemlidir. Buradan kendilerine sesleniyorum: Haklarını aramaları için devletin birçok merci ve mekanizması var ve onlara, ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye hazırlar” diye konuştu.

Özdemir: “Yasadan çok uygulama önemli”

Şiddet kavramının engellenmesi noktasında sorunlar gördüğünü belirten ve ‘Somut ve hızlı çözümlere ihtiyaç var’ diyen Dr. Sibel Özdemir, “Biz siyasiler yeterli hassasiyeti gösteriyoruz fakat somut bir çıktı alamıyoruz. Kadına şiddette hepimiz aynı taraftayız ve aynı çabayı sarf ediyoruz. Yasal olarak değil ama uygulama ile ilgili neler yapılmalı buna yoğunlaşmak gerekiyor. Birçok şey yapıldı fakat engelleme noktasındaki etkilere bakılmalı. Burada, eğitimin önemini bir defa daha vurgulamalıyım. Aile içi eğitimle başlayıp yaşam boyu bu eğitim konusunu uygulamak durumundayız. Ayrıca olayların hepsinin arkasındaki durumlara da tek tek odaklanmalı ve bunları tek tek masaya yatırmalıyız. Bu anlamda bütün siyasal partiler ve toplumun, bir bütün halinde bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum” dedi ve verilerin birbirini tutmadığını ifade etti. Özdemir, “Kadına yönelik şiddet noktasında sağlıklı verilere ulaşmak bir sorun. Her sivil toplum kuruluşu ayrı bir veri açıklıyor. Detayları medya üzerinden yanlış bir yere taşıyoruz. Doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Kamu spotları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bilim insanları birlikte somut çözümler için bir araya gelmeliyiz.”

Erdem: Cezalar caydırıcı olmalı

Şiddetin önlenmesi için aile içindeki eğitime vurgu yapan MHP İstanbul Milletvekili Erdem, “Evde anne baba olarak vereceğimiz eğitimler, cinsiyet eşitliğini doğru okumamızla beraber canlıyı ve insanı sevmeyi öğretmemizle başlıyor. Bunların sonrasında aynı eğitimin okuldaki bütün dönemleri kapsayacak şekilde, sosyal hayatımızı kapsaması çok önemlidir. Bunların yapılması ve toplumsal olarak hepimizin aynı şeyi hissedebiliyor olması gerekir. Devlet olarak ise cezaların caydırıcılığının artması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Arzu Erdem, çok önemli bir konuya da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Küresel çeteler sistemli bir şekilde Türk milletinin ve devletinin manevi, milli değerleri ve ahlaki değerleri üzerinde bir tahribat oluşturmaya çalışıyor. Biz, televizyonda izlediğimiz programlardan ve çocuklarımızın izlediği saatlerdeki programlardan memnun muyuz bunu bir sorgulamamız gerekir. Bu programlarla ilgili de denetimler yapılması gerekir.”

“Violence to women can be prevented only by education”

Women deputies gathered in the “Politics Academy- 2” seminar. Reasons, violence to women dynamics and solutions were discussed in the seminar. Civil Rights President and Konya Deputy Dr. Leyla Şahin Usta stated “We are struggling both as the state and the society with violence. Violence to women can be prevented only by education with the collaboration of the state and the society”.

Istanbul Aydın University (IAU) whereas gave the victim of femicide Head of the Department of Preschool Education of Faculty of Education Dr. Aylin Sözer in previous days, took the first step to do its part in the issue of violence to women, one of the biggest problems of recent years.  The second session issue of panel series was violence to women of “Politics Academy” held by IAU Social Researches and Implementation Center (TARMER). The reasons, dynamics and solutions of violence to women were discussed  under the“Reasons, Dynamics and Solutions of Violence to Women From the Women Deputies View” online panel.

AK Party Vice President, Civil Rights President and Konya Deputy Dr. Leyla Şahin Usta, CHP Istanbul Deputy and TBMM (Grand National Assembly of Turkey) Member of the Council of the Parliament, Dr. Sibel Ozdemir, and 27th Term MHP Istanbul Deputy Arzu Erdem participated as speaker to the seminar under the moderation of IAU TARMER Manager Prof. Dr. Ömer Özyılmaz and TARMER Assistant Manager Instructor Öznur Sevme.

Usta: “The state and the society can exterminate violence by education hand-to-hand”

Stating that there has been a serious awareness in the society about violence, Dr. Leyla Şahin Usta said: “Violence exists in our country, as in the rest of the world. We are struggling with violence both as the state and society. Also, struggling with violence is not a method to apply only with the laws or law-enforcement officers. Violence can only be prevented by educational campaigns that began from childhood and continue through the primary, middle and high school, university and the life. I mean, it must be explained that violence  is not a solution,  suitable for human honour and makes the things worse in given education since the childhood in family and schools.”

Usta said “big steps related to legal changes and legislative arrangement were taken. Now, there is not deficiency in legal regulation or legislation, but we may have deficiency in implementation. We don’t need a new law or statute. However, implementation deficiencies must be fulfilled by creating awareness. On the other hand, it is important that women are in a position to defend their rights along with the improvement of their social and economic life. Women must express their beings, needs and requests easily. It must be shown that communication, family communication, love, conversation and compassion must be replaced violence. There is not a reasonable ground for violence. We must explain this to women besides men. Because it is very important to explain women to not stay silent when facing violence. I am calling out to them: the state has many authorities and mechanism, and they are ready to give every kind of support they need.

Özdemir: “The implementation is more important than the law”

Dr. Sibel Özdemir stating that there are seen problems at the point of preventing the concept of violence and she added ” We need tangible and rapid solutions. As politicians, we are sensitive enough but cannot take a tangible output. We are all in the same side in violence to women, and make the same effort. It is necessary to focus on what can be made in implementation issue. So many things have been done but their effects on preventing must be seen. I should emphasize the education impact one more time. We must apply this education issue starting from education in family and continuing life long. Also, we must focus on each of the backgrounds and discuss in detail. In this sense, I believe that all the political parties and society must be union. All datas are contradictory. It is difficult to reach right data on violence to women, each non-governmental organizations have different. We move details to a wrong place via media. We need  to communicate correctly. Public service announcements, local governments, non-governmental organizations, universities, scientists must gather for tangible solutions.”

Erdem: “Punishments must be disincentive”

MHP Istanbul Deputy Arzu Erdem said “Given educations at home as we parents, start with our understanding of gender equality correctly, and our teaching to love the living and human beings.  After this, it is very important that the same education involves our social life in a way that involves every terms of school. It is required that these things have been done and we  should feel the same things as the society. I believe that, punishments deterrence must be increased.

Drawing attention to a very important issue, Arzu Erdem said:

“Global guerillas are systematically trying to damage the sentimental, national and moral values of Turkish people and the state. We have to question this “are we satisfied with the programs we watch on TV and the programs our children watch? It must be audits regarding these programs. “

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin