KÖLE OLMAKTAN SADECE BİLİMLE KURTULABİLİRİZ

tarihinde yayınlandı Basın

KÖLE OLMAKTAN SADECE BİLİMLE KURTULABİLİRİZ-Hürriyet-13.10.2019-s.7

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 AKADEMİK YILINI TÖRENLE AÇTI
Köle Olmaktan Sadece Bilimle Kurtulabiliriz

-Doç. Dr. Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Köleliğin En Büyük Düşmanı Bilgidir
Globalleşen dünyada sınırlar kalktı ve dünya küçük bir köy haline geldi. Ancak sınırlar kalktığında, deyim yerindeyse büyük balığın küçük balığı yutacağı, daha güçlü bir kültüre sahip olan milletlerin daha zayıf bir kültüre ve tarihe sahip olan milletleri etkisi altına alacağı göz ardı ediliyor. Bu gerçekliği göz önünde bulundurarak, küreselleşen dünyanın bilim, sanayi ve teknoloji alanında sunduğu yenilikleri hazmetmemiz gerekiyor. Ancak bu süreçte köklerimizden kopmadan, insani değerleri toplumumuza ekerek, sevgiyi hakim kılmamız elzem. Geleceği bilim, sanayi ve teknolojiyle kurarken bu gerçekliklerden kopmamalıyız. Rahmetli babacığımın deyimiyle “önce İnsan sonra Müslüman, önce insan sonra Hristiyan, önce İnsan sonra Yahudi” anlayışına sahip olmak, dayatmalardan uzak durmak durumundayız. Köle olmaktan sadece bilimle kurtulabilir, tam bağımsızlığı ve adaleti ancak bilimle sağlayabiliriz. Zira köleliğin en büyük düşmanı bilgidir.

Prof. Dr. Yadigâr İzmirli İAÜ Rektörü
Eğitimi Bütüncül Anlayışla Ele Alan Bir Yüksek öğretim Kurumuyuz
Üniversitemiz eğitimi sadece teorik bilgiyle değil, bütüncül anlayışla ele alan bir yüksek öğretim kurumudur. Sizler burada kendinizi iktisadi, sosyal ve kültürel hayatın içinde; iş dünyasının ise tam da ortasında bulacaksınız. Sanayi ve iş dünyasıyla yakın ilişki içerisinde sîzlerin öğretim esnasında ilk iş tecrübesi edinmenizi, geleceğin mesleklerine hazırlanmanızı ve uluslararası anlaşmalar, değişim programları vasıtasıyla kolaylıkla yurt dışı tecrübesi edinmenizi sağlıyoruz. Nitelikli birer birey olarak yetişeceğinizden şüphem yok.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin