KÜÇÜKÇEKMECE KENT KONSEYİNDE YENİ PROJELER

tarihinde yayınlandı Duyuru, K.cekmece City Counsil
https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/03/kent-konseyi.jpg

Şubat ayı Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşması ile başladı

Şubat ayı Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşması ile başladı. Doç. Dr. Aydın çalışmalarını değerlendirmek üzere sözü kurul üyelerine devretti.

Kadın meclisi çalışmaları kapsamında online olarak toplantılara devam edildiğini belirten Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme kurulu üyesi Özlem Erol, ilçede yer alan Kızılay yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdiklerini ve ortak bir proje noktasında mutabakata vardıklarını aktardı. Önümüzdeki haftalarda su tasarrufu ile ilgili bir proje gerçekleştirmeyi planladıklarını tüm kurul üyelerine iletti.

“Engelsiz  Küçükçekmece”

Engelli vatandaşlar için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Küçükçekmece Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Türkan Mergün pandemi sürecinde engelli bireylerin yaşadıkları problemlere değinerek Kent Konseyi olarak engelli vatandaşların yaşam standartlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler içerisinde olunması gerektiğini aktardı. Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanvekili Sırrı Caferoğlu ise engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ile ilgili gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğini ve hak kaybı yaşayan kişilere gerekli yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılabileceğini belirtti. Pandemi döneminde vatandaşların yaşadığı en büyük problemin “geçim sıkıntısı” olduğunu vurguladı. 

Küçükçekmece Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Karadeniz ise ‘’Engelsiz Küçükçekmece’’ projesi kapsamında, liseler ile koordineli bir biçimde çalışma yapmak istediklerini belirtti ve engellilere dair projelerde oluşturulacak çalışma ekiplerinin geniş tutulmasının önemine değindi. “Engelsiz Küçükçekmece Kankaları” projesi tüm kurul üyelerine sunuldu ve projenin gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Deprem için acil eylem planı görüşmeleri gerçekleştirildi

Küçükçekmece Kent Konseyi pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadıkları problemleri çözmeye yönelik çalışmalara öncelik verirken deprem için acil eylem planı görüşmelerini de ilk sıraya aldı. Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Sekreteri Faysal Güler deprem için acil eylem planlarının belirlenmesi noktasında ilçe kaymakamı ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı.

Okullarda hijyen temalı söyleşiler yapılacak!

Okullarda hijyen ve temizlik temalı söyleşilerin gerçekleştirileceğini belirten Engelliler Komisyonu Meclisinden Sorumlu Kent Konseyi Yürütme kurulu üyesi Şadan Mert Biler pandemi sürecinin hafiflemesi ile birlikte beklemeye alınan projelerin hızlandırılarak gerçekleştirileceğini dile getirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Taş, kadın konseyi ile birlikte “bağışıklık sistemimizi güçlendirici faaliyetler ve kadına yönelik şiddeti önleme faaliyetleri” konusunda canlı yayınlar düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

İşyeri güvenliği kapsamında, hijyen eğitimi esas alınarak bir proje yapmayı planladıklarını belirten Çevre ve Sağlık Meclisinden Sorumlu Kent Konseyi Yürütme kurulu üyesi Perihan Durmaz ise okulların kademeli olarak açılması ile birlikte rehber öğretmenleriyle koordineli olarak “Pandeminin psikolojik etkilerini azaltmak’’ amacıyla çeşitli çalışmaların gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Pandemi sürecinin etkileri ile ilgili aileleri bilgilendirecek çalışmaların yapılabileceğini aktardı.

E-SPOR projesi

Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik ve Spor Komisyonu, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yaşarlar Spor Komisyonu olarak gerçekleştirilen toplantıların genel bilgilendirmesini yaptıktan sonra “E-SPOR” projesi ile ilgili gerçekleştirdiği görüşmeleri aktardı. İlçe sınırları içerisinde yer alan üç üniversite ile birlikte, pandemi sonrası düzenlemeyi planladıkları “gençlik şenliği” ile ilgili düşüncelerini belirtti. Kent Konseyinin ilçe genelinde temsiliyetinin önemine değindi ve bu konuda çeşitli çalışmaların yapılabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın toplantıyı değerlendirdi

Toplantı ve komisyon çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Özlem Erol’un tüm projelerinin onaylandığını ve gerekli desteğin verileceğini aktardı. Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında tüm kurul üyelerinin ekstra gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Gerçekleştirilecek projelerin AB normlarına uygun ve STK’lar ile birliktelik içerisinde tasarlanmasının önemine vurgu yaptı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaş ve esnafı öncelik sırasına alarak yeni bir proje tasarlanmasını kurul üyelerinden beklediğini dile getiren Doç. Dr. Aydın yardım kampanyaları ve projelerin uygulanması hususunda; maske, yardım kolileri, eğitim çalışmaları, kan bağışı, ücretsiz ağız ve diş sağlığı tetkiki ve benzeri faaliyetlerde gerekli desteğin sağlanabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Aydın bir öneri olarak Perihan Durmaz’ın projesinde “savaşın etkilerini silmek” temalı özellikle Suriyeli çocuklar ile birlikte, AB standartlarına uygun yeni bir çalışma gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın toplantıyı değerlendirdi

Toplantı ve komisyon çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Özlem Erol’un tüm projelerinin onaylandığını ve gerekli desteğin verileceğini aktardı. Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında tüm kurul üyelerinin ekstra gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Gerçekleştirilecek projelerin AB normlarına uygun ve STK’lar ile birliktelik içerisinde tasarlanmasının önemine vurgu yaptı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaş ve esnafı öncelik sırasına alarak yeni bir proje tasarlanmasını kurul üyelerinden beklediğini dile getiren Doç. Dr. Aydın yardım kampanyaları ve projelerin uygulanması hususunda; maske, yardım kolileri, eğitim çalışmaları, kan bağışı, ücretsiz ağız ve diş sağlığı tetkiki ve benzeri faaliyetlerde gerekli desteğin sağlanabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Aydın bir öneri olarak Perihan Durmaz’ın projesinde “savaşın etkilerini silmek” temalı özellikle Suriyeli çocuklar ile birlikte, AB standartlarına uygun yeni bir çalışma gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Küçükçekmece City Council February Executive Comission Meeting was held. The meeting started with the Küçükçekmece City Council President Prof. Dr. Mustafa Aydın’s opening speech.

Küçükçekmece City Council February Executive Comission Meeting began with the opening speech of President Prof. Dr. Mustafa Aydın. He handed over the floor to the Board Members.

Küçükçekmece City Council Executive Comission Member, Özlem Erol stated a meeting realized with the the Rest Crescent authorities and they reached an agreement on a joint project in the meetings, which continue online within the scope of the woman council. In addition, she defined that they are planning to carry out a project about water saving in the next week to all Board Members.

 “Undisabled Küçükçekmece”

The Board Member of Disabled People Commission of the Küçükçekmece City Council, Türkan Mergün said that required works started for disabled citizens. She said that referring to the problems experienced by disabled people during the pandemic process, council activities should handle to improve the living standards of disabled citizens.

Küçükçekmece City Council Vice President Sırrı Caferoğlu stated that he will carry out the necessary negotiations about the problems experienced by disabled citizens and necessary assistance can be delivered quickly to those who have lost their rights. He emphasized that the biggest problem faced by the citizens during the pandemic period was “the financial difficulty”.

Moreover, Board Member of Disabled People Commission of the Küçükçekmece City Council, Şadan Karadeniz stated that they want to work in coordination with high schools for “Undisabled Küçükçekmece” project. He highlighted the importance of keeping the work teams to be formed large for disabled people project. The “Disabled Küçükçekmece Buddies” project was presented to all Board Members and it was unanimously decided to realize the project.

Emergency Action Plan Meetings for an earthquake were carried out

While prioritizing the efforts to solve the problems faced by citizens in need during the pandemic process, it also ranked first in the emergency action plan for earthquakes. Küçükçekmece City Council General Secretary Faysal Güler conveyed that the meeting with the district governor about determining emergency action plans for the earthquake.

Conversations about Hygiene will be organized in schools

Board Member of Disabled People Commission of the Küçükçekmece City Council, Şadan Mert Biler stated that “Conversations about hygiene and cleaning will be organized in schools. The projects put on hold will be accelerated with the easing of the pandemic process.” Baord Member Ercan Taş added that they plan to organize live broadcasts with the women’s council on “activities to strengthen our immune system and activities to prevent violence against women”.

Furthermore, Küçükçekmece City Council Health & Environment Comission Board Member, Perihan Durmaz stated that with the gradual opening of the schools, various studies can be carried out in coordination with the counselors in order to “reduce the psychological effects of the pandemic. Also, the works can be carried out to inform families about the effects of the pandemic process.’’

E-SPORTS Project

Küçükçekmece City Coincil Youth and Sports Comission Board Member, Sami Yaşarlar, after he gave general information, he talked about ‘’E-SPORTS’’ projects. He expressed his thoughts about planned to organize after the pandemic ‘’Youth Festival’’ with the three universities located within the boundaries of the district.

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın evaluated the meeting

Küçükçekmece City Council President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın evaluated the works of meeting and commission.  He said ‘’ I approve Özlem Erol ’s all projects and necessary supports will be given to the projects. All Board Members should make extra effort to solve the problems of disabled citizens. It is so important to design upcoming projects in concert with the EU standards and NGO’s (Non Govermantal Organization). I expect Board Members to design a new project by giving priority to citizens and craftsman have bad financial situations. Regarding the carry out the projects and aid campaigns, necessary supports will be provided to mask, aid parcel, educational works, blood donation, free oral and dental health survey and similar activities.”

Aydın highlighted a new project suggestion under the theme of ‘’erasing the effects of war’’ especially with the Syrian children in concert with the EU standards.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin