“Türkiye – Batı İlişkileri“

tarihinde yayınlandı Duyuru, Istanbul Aydin University, West Platform

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu, Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti MYKY Üyesi Ethem Sancak’ın katılımı ile “ Tarih Perspektifli Türkiye – Batı İlişkilerini ” değerlendirdi. Konuşmasında Ethem Sancak, “ Doğu kendine geldi, Batı bunu anlamalı “ ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini inceleyen ve akademik çalışmalar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu bu kez de durum değerlendirmesi yapmak üzere Ethem Sancak’ı ana konuşması olarak davet etti. Düzenlenen platforma İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Eski Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış ve akademisyenler katıldı.

“Batı’nın Türklerin uyandığını anlaması lazım”

Konuşmasında Sancak; “ Ben tarih uzmanı değilim ama tarihe karşı çok büyük bir ilgim var. Bu alanda çok okuma yaptım. Tarihsel süreç boyunca Türkler ve Türklerin önderlik ettiği Asyatik Kavimler Batı’ya hep iyi niyetle yaklaştı. Ancak Batı bu iyi niyeti her zaman suiistimal etti. Türkler Batı’ya çok şey öğretti. Aynı zamanda Batı’dan da çok şey öğrendi. Üretim, bilim ve fen arasında çok fazla korelasyon var. Geçmişte bu denklem Batı’nın lehineydi. Artık Doğu’ya Asya Pasifik’e doğru kayıyor. Üretim Asya Pasifik ağırlıklı yapıldığı için biliminde o yönde kayması yakındır.” dedi.

Konuşmasının devamında Sancak; “Asyatik kavimlerin ve Türklerin Batı’dan halen öğrenecek çok şeyi var. Ancak Batı’da artık Türklerin o eski toplum olmadığını kendine gelip uyandığını anlamak zorunda. Türkler Atilla’dan beri, tarihin şafağından beri Batılıdır. Başkasının bizim Batılı olarak adlandırmasına gerek yok.” İfadelerini kullandı.

Ethem Sancak’ı özel olarak davet ettiklerini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın; “Üniversitemizin Batı Platformu’nda ve Aydın Düşünce Platformu’nda biz her zaman ekonomik, sosyal, siyasi ve güncel konuları masaya yatırarak, konusunda uzman değerli kişilerle birlikte bu konuları değerlendirip tartışıyoruz. Bu konular hakkında da sonradan geniş raporlar hazırlanıyor ve alakalı bakanlığa gönderiliyor. Biz buna devleti beslemek diyoruz. Bugün Türkiye’de 190’a yakın üniversite, 150 bin civarında akademisyen ve 7 milyonun üzerinde de öğrenci var. Yani bir akıl, beyin ve düşünce var demektir. Bütün bu aklı ve düşünceyi eğer devletiniz hizmetine sokmazsanız varlığınızı tartışmanız lazım” dedi.

“Avrupa Akıl Tutulması Yaşıyor”

Egemen Bağış da konu ile ilgili olarak, “Türkiye ve Batı ilişkileri her zaman çok önemli olmuştur fakat özellikle bugünlerde içinden geçtiğimiz bu travmatik ilişki ağında Türkiye’nin Batı ile ilişkileri bunun perspektifi, tarihi ve günümüze yansımaları gerçekten daha da önemli bir hal aldı” diye konuştu. Bağış bununla birlikte Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Türkiye ile ilgili alınan kararı eleştirerek Avrupa’nın şuanda muazzam bir akıl tutulmasında olduğunu vurgulayarak, “Avrupa şuanda muazzam bir akıl tutulması yaşıyor. Hele Avrupa Parlamentosu’nun geçen hafta aldığı karar tamamen Avrupa’nın çıkarlarına aykırı bir karardır. Düşünün ondan üç gün evvel Avrupa Konseyi Başkanı Sayın Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu’na gittiği zaman sadece 35 Avrupa Parlamentosu üyesi kendisini dinlemek için salonda bulunduğuna isyan edip konuşmasında Avrupa Parlamentosu’nu eleştirmişti. Bununla birlikte Juncker, üç gün sonra Türkiye ilgili bir kararda 400 küsur Avrupa Parlamentosu üyesinin gelip Türkiye aleyhinde oy vermiş olması karşısında eminim büyük bir şaşkınlığa uğramıştır. Bu akıl tutulması ve Türkiye düşmanlığıdır. Bu ayrımcılık ne Avrupa’ya bir şey kazandırır ne Avrupa’daki insanlara herhangi bir getirisi olur.” açıklamasında bulundu.

____________________________________________________________________________________________________

“Turkish-Western Relations” Evaluated    

İstanbul Aydın University Platform for Western Studies evaluated “Turkey from the Historical Perspective-Western Relations” with the participation of ES Media’s Chairman of the Board of Directors and member of Justice and Development Party’s Central Executive Decision Board Ethem Sancak. Ethem Sancak expressed that “The East recovered it self, the West should recognize this”. 

İstanbul Aydın University Platform for Western Studies, analysing Turkey’s relations with the West and conducting academic studies, this time invited Ethem Sancak as main speaker to make an evaluation about the current situations.  Chairman of the Board of Trustees of İAÜ Dr. Mustafa Aydın, Former European Union and Former Ministry of State Egemen Bağış and academics attended to the platform.

 “The West should recognize that Turkey found itself”

During his speech Sancak expressed these words:  “I am not a history specialist, however I am really interested in history. I read lots of things in this field. Throughout the historical process, Turks and Asiatic peoples led by Turks always approached in good faith to the West. However, the West exploited this good faith every time. Turkey taught lots of things to West and learned many things from them. There are many correlations between manufacturing and science. In the past, this balance was in favor of the West. Currently, this  is moving to the East, Asia-Pasific. Since manufacturing is mainly made Asia-Pasific oriented, so it is so close that science will move there.”

Afterwards, Sancak said that “And yet Asiatic peoples and Turkish people have lots of things to learn form the West. However, the West also has to realize that Turkey is not that same society, they recovered themselves and revived. The Turks have been Westerner since Atilla, since the dawn of the history. There is no need someone else to call us ‘Westerner’.” Chairman of the Board of Trustees of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın said: “We always evaluate and discuss such issues in Western Platform of our University and Aydın Thought Platform with valuable specialist figures by discussing economic, social, political and current issues in details. Later on, detailed reports prepared related to these issues and submitted to relevant department. We call this –to nourish the government-. Today, there are nearly 190 university, around 150 thousand academic and over 7 million student in Turkey. So, that means there is a wisdom, brain and thought. If you do not use all these wisdom and thought to serve for your country, you should question your existence.”

 “Europe Experiencing an Abdication of Reason”

Egemen Bağış expressed these words related to the discussion: “ Turkey and the West relations have always been important but especially within this traumatic relation that we have gone through in the recent days, relations between Turkey and the West and its perspective, history and influence on today became more and more critical.” In addition to this, Bağış criticising the decisions about Turkey taken in European Union Parliament, emphasizing Europe’s experiencing a fatal abdication of reason in the recent days, he said: “Europe is currently experiencing a fatal abdication of reason. Especially, the decision taken in the last week in European Parliament is against the Europe’s benefits. Remember that three days before that when he went  to European Parliament, President of Counsil of Europe Mr. Jean-Claude Juncker showed a reaction that there were only 35 members of European Parliament in the hall to listen to him and he criticised European Parliament in his speech. Furthermore, Juncker should be suprised that three days later for a resolution about Turkey,  around 400 European Parliament’s members were there to vote against Turkey. This is an abdication of reason and anti-Turkish policy. This discrimination neither is in favor of Europe nor has an advantage for the people in  Europe.”

11.07.2017

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin