Türkiye’nin Dönem Başkanlığı Dünya Barışı İçin Umut Olacak

tarihinde yayınlandı Duyuru

Batı Platformu’nun 2017 yılı ilk toplantısına Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides katıldı. KEİ’de 2017 yılı ilk yarısında dönem başkanlığının Türkiye’ye geçtiğini belirten Christides konuşmasında KEİ’nin doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan Batı Platformu’nun 2017 yılı ilk toplantısı gerçekleştirdi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides’in ana konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda KEİ’nin kuruluşu ve tarihinin yanında, mevcut konjonktürel süreçteki fonksiyonu ele alındı.

Doğuda köktenciliğin, batıda ise aşırı sağın yükseldiği bir dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın çok önemli bir fonksiyonunun olduğunun altını çizen Christides konuşmasında 2017 yılının ilk yarısında KEİ dönem başkanlığının Türkiye’ye geçtiğini hatırlatarak Türkiye’nin KEİ’nin en önemli ve öncü üyelerinden biri olduğunu ifade ederek, “KEİ fikrinin ilk ortaya atılması Özal döneminde Türkiye’den gelmişti. Bugün teşkilatın uluslararası sekreterliği de Türkiye’de. Dolayısıyla KEİ’nin genel merkezi olarak Türkiye’yi görüyorum” dedi.

Türkiye KEİ İçin Çok Önemli

Michael B. Christides – KEİ Genel Sekreteri

Yaşadığımız dönemde KEİ’nin bölge politikalarındaki konumu son derece önemli. Soğuk Savaş sonrası çok kutuplu bir dünyaya geldik. Bir tarafta ABD, bir tarafta Rusya, bir tarafta Çin, bir tarafta AB cephesi var. ABD son zamanlarda yorgun ve gücünü kaybediyor, ya da öyle görünüyor. Trump öngörülmez bir biçimde başkan seçildi. Bu durum, eski ABD başkanlarından Woodrow Wilson’un ortaya koyduğu “Uluslararası her sorun ABD’nin sorunudur” prensibine rağmen ABD’nin kendi içine kapanmasına yol açabilir. Öte yandan Avrupa’da da iki yıl içinde birçok ülkede seçim var, ve bu ülkeler de Fransa ve İtalya gibi AB’nin yapıtaşı olan ülkeler. Bu seçimler AB’nin gidişatını belirleyecek. Son zamanlarda Avrupa’da yükselen aşırı sağ bu seçimlerle daha da güçlenirse, uluslararası ticaret sıkıntıya girer. İşte böyle bir ortamda, bu yıl kuruluşunun 25’inci yılını yaşayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın fonksiyonu büyük önem kazanıyor. KEİ bu iki sorunlu bölgenin tam ortasında, bu iki kesimin karşılıklı etkileşimini sağlayan bir çeşit köprü görevi görüyor. Bu sene ilk yarıyılında Türkiye başkanlığı alacak. Bölgede Batı ve Doğu’yu bir araya getirme amaçlı bir rol üstlenmesini ve daha yakın iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Özal’ın Türkiye Başbakanı olduğu dönemde KEİ fikrini ortaya atan Türkiye’nin dönem başkanlığı, KEİ’nin doğu ile batı arasındaki köprü görevini güçlendirecektir.

“İş Birliklerimizi Önce Kendi Coğrafyamızda Yapmalıyız”

Dr. Mustafa Aydın – İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı, özellikle yakın bölgedeki ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve eğitim alanında iş birliğini öngören bir kuruluş. Türkiye ise bu teşkilatın fikir babası. Bu nedenle KEİ kaynaklı ilişkiler herkesten ziyade Türkiye için önemli. Takdir edersiniz ki öncelikle iş birliklerinizi kendi coğrafyanızda yapmak durumundayız. Kendi coğrafyanızda yapacağınız güçlü iş birlikleri daha sonra dalga dalga dünyanın diğer bölgelerini içerisine alacaktır. Türkiye 1 Ocak itibarıyla KEİ’nin 2017 ilk yarıyıl dönem başkanlığını üstlendi. Bu hem KEİ için hem de Türkiye için çok önemli bir gelişme. KEİ’nin bölgedeki aktivitesi Türkiye sayesinde daha da güçlenecek. Öte yandan Kıbrıs’ta çözüm için yürütülen çabalar ve olası bir birleşme durumunda KEİ’nin alacağı pozisyonun belirlenmesinde Türkiye önemli bir söz sahibi olacak. KEİ’nin, içinde yaşadığımız bu ateş çemberindeki fonksiyonunun geliştirilip derinleştirilmesi ve doğu ile batı arasındaki iletişim ve barış köprüsü durumunun güçlendirilmesinde herkes için büyük fayda var.

KEİ’nin Rolü Önemli

Faik Tunay – İstanbul Eski Milletvekili

Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesini kimse beklemiyordu. Zira Trump yapı açısından biraz Putin’e benziyor. Bu nedenle de Trump’ın göreve gelmesinden sonra ABD-Rusya ilişkileri bir süre sakin geçeceğini düşünüyorum. Bu ilişkilerde KEİ’nin uzlaştırıcı fonksiyon üstlenmesi de önemli.

Enerji Güvenliğini Sağlıyor

Prof. Dr. A. Sedat Aybar – İAÜ Öğr. Üyesi

KEİ’nin koordine ettiği bölge uluslararası enerji koridorlarının da bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla KEİ’nin bu bölgede yerine getireceği fonksiyon, dünya enerji piyasaları ve enerji güvenliği açısından da kilit bir önem taşıyor. KEİ’de bu görevi 25 yıldır mükemmelen yerine getiriyor zaten.

KEİ Geleceği Belirleyecek

Ünal Çeviköz – Emekli Büyükelçi

KEİ bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu geçen 25 yıllık süre zarfında KEİ’nin geldiği nokta, KEİ’nin bölge barışı ve ekonomisi için ne derece önemli olduğunun kanıtı. KEİ yakın gelecekte de Eski Dünya dediğimiz bölgenin önemli bir bölümünün geleceğini belirleyecek.

KEİ’de Uzlaşma Dünya Barışını Sağlar

Egemen Bağış – AB Eski Bakanı

Türkiye aslında Batı’nın en doğulu Doğu’nun en Batılı ülkesidir. Böyle bir ülkenin KEİ gibi bir örgütte aktif rol oynaması bölge için de şanstır. Eğer KEİ içinde Türkiye’nin bu pozisyonu üzerinden bir uzlaşı sağlanabilirse KEİ, bölgede kronikleşmiş tüm sorunları çözerek dünya barışına büyük katkı sağlar.

KEİ Yeni Bir Ufuk Açıyor

Prof. Dr. Kenan Gürsoy – İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Müdürü

KEİ, üye ülkeler ele alındığında bizim tarihi ve kültürel coğrafyamızda derin bir birlikteliğe yol açıyor. Bunun doğu ve batı arasında bir köprü şeklinde değerlendirilebilmesi ekonomik ve siyasi anlamda dünya barışı adına önem taşıyor. Bu birlikteliğin, kültürel bir iş birliğine de açık olduğunu düşünerek dünyanın önünde yeni bir ufuk olarak ele alınması faydalı olacaktır.Chairmanship-in-Office of Turkey; A Glimmer of Hope for the Peace in the World

Ambassador Michael B. Christides, General Secretary of  Black Sea Economic Cooperation Organization (KEI), participated the first meeting of Western Platform in 2017. Christides stated that Chairmanship-in-Office of KEI will be held by Turkey in the first half of 2017 and said that KEI serves as a bridge between the east and west.

Western Platform established under the Istanbul Aydın University Western Research and Application Center held it first meeting in 2017.  Ambassador Michael B. Christides, General Secretary of Black Sea Economic Cooperation Organization (KEI), attended to the meeting as a speaker  and besides the establishment and history of KEI, he talked about its function within the existing conjectural process.

In his speech, Christides underlined that Black Sea Economic Cooperation Organization has a very significant function during an era while the fundamentalism rises in the east, extreme right rises in the west, and reminded that Chairmanship-in-Office passes to Turkey in the first half of 2017, and stated that Turkey is one of the most significant and pioneering members of the organization and he said that “Idea of KEI was bandied about by Turkey first during the Özal period. Today international general secretary office is held by Turkey too. Therefore, I see Turkey as the headquarters of KEI

Turkey is very important for KEI

Michael B. Christides – General Secretary of KEI

Today, the position of BSEC on the regional policies is very significant. We faced with a multi-polar world after the Cold War. There is the USA at one side, Russia in the other, and China and EU in other sides. USA is tired and losing its power, or it seems like that. Trump elected as the president unforeseeable way. Against the principle established by Woodrow Wilson, ex-president of USA, and saying “Any international issue is an issue of the USA”, this might cause the USA to turn in on itself. Furthermore, there will be elections in many European countries within the next two years and these countries, like France and Italy, are the constituents of the EU. These elections will set the tone of the EU. If the extreme right, which have been in a rise in EU recently, become more powerful after these elections, international trade will get into hot water. Under such circumstances, the function of the Black Sea Economic Cooperation Organization, celebrating its 25th establishment anniversary this year, becomes very significant. KEI is in the middle of these two problematic regions, it serves as a bridge enabling the communication of these two zones. In the first half of this year, Turkey will hold the chairmanship-in-office. We aim that Turkey will take a role to bring the West and East and obtain closer cooperation. The chairmanship-in-office of Turkey, who bandied about the idea of BSEC during the period when Özal was the prime minister, will strengthen the BSEC’s mission to be a bridge between the East and the West. 

“We should Establish Cooperation in Our Region First”

Dr. Mustafa Aydın – President of Board of Trustees, İAÜ

Organization of The Black Sea Economic Cooperation, is an establishment for the cooperation of the countries especially within the surrounding regions and Black Sea Basin in economic, social, political, cultural and educational aspects. Turkey is the originator of this organization. Therefore, KEI originated relations are more significant for Turkey than any other countries. As you would appreciate, we have to build cooperation first in our own region. Strong cooperation within our own region shall spread in waves to the other parts of the world. As of 1 January, Turkey become the Chairmanship-in Office of KEI for the first half of 2017. This is a very significant development both for KEI and Turkey. Thanks to Turkey, activities of BSEC shall become more powerful in the region. On the other hand, Turkey will have an important role to determine the position of KEI in the efforts for a solution in Cyprus or in case of a possible merger. It is beneficial for everyone that BSEC develops and deepens its function in this chamber of fire, where we live in, and strengthen its position as a bridge of peace between the East and the West.

KEI’s Role is Important

Faik Tunay – Ex- MP of Istanbul

No one expected the election of Donald Trump as the president of the USA.  Because Trump resembles Putin from some structural aspects. Therefore, I think the USA-Russia relations will be calm for a while after Trump takes his office, In these relations, mediator role undertaken by KEI is also important.

It Enables the Energy Safety

Prof. Dr. A. Sedat Aybar – İAÜ Academic Member

The region coordinated by KEI also contains the international energy corridors. Therefore, the function to be performed by BSEC in the region, has a key importance for the world energy markets and energy safety. KEI has already performed this mission in the best way for 25 years.

KEI will Determine the Future

Ünal Çeviköz – Ex Ambassador

KEI celebrates its silver establishment anniversary this year. The point where KEI reached within this 25 year long period, is the proof for the importance of KEI for the peace and economics of the regions. KEI will continue to determine the future of the significant part of the region called Old World in the near future 

Compromise on KEI Leads the Peace of the World

Egemen Bağış – Ex EU Relations Minister

Actually Turkey is both the most eastern country of the west and the most western country of the east. An active role played by such country like in an organization like KEI is a chance for the region too. If a compromise can be reached in KEI with the help of this position of Turkey, KEI shall be able to solve all the chronic problems of the region and contribute the peace in the world. 

KEI Open Up New Horizons

Prof. Dr. Kenan Gürsoy – İAÜ Manager of Western Research Center

When the member countries are taken into consideration, KEI leads a deep synergy in our historical and culture geography. Benefiting from this, as a bridge between the west and the east, has a great significance for the peace of the world from political and economical aspects. Considering this collaboration is also open to cultural cooperation, it is beneficial to think it as a new horizon for the world. 

05.01.2017

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin