https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2024/01/12.12-COPPEM-GENEL-KURUL.jpg

COPPEM (Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities) General Assembly held on 12th December 2023 online. IAU President and COPPEM Board Member Assoc. Prof. Mustafa Aydın shared his suggestions with COPPEM members.

After suggestions, sharing his individual evaluations Aydın said “COPPEM which always embraces the work of local governments in our region and their development in social, cultural and economic fields by producing useful models with a supra-political understanding, will carry out many productive activities in the next period.”

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/07/COPPEM.jpg

COPPEM Presidency Council and General Assembly was held. Presidency Council gathered before General Assembly, reviewed the preparations and evaluated the next term activities and projects of COPPEM. After that, at the General Assembly, ideas on cultural activities and equal opportunities were mentioned, previous-term activity reports were evaluated.

At the COPPEM – European Mediterranean Local and Regional Authorities Partnership Committee – Presidents Council and General Assembly Meeting held on 27 June 2023, the projects and suggested activities brought to the agenda by Istanbul Aydın University President and COPPEM Board Member Assoc. Prof. Mustafa Aydın, were evaluated. The following articles were all unanimously resolved by all COPPEM members.

1. The member countries of COPPEM should host at least one event each year that takes the pulse of current and world problems,

2. Organizing a special conference on illegal immigration and the problems of immigrants,

3. Organizing training programs in different, up-to-date fields that produce solutions to the world’s problems in each COPPEM country; launching the first program in Türkiye,

4. To implement intercity diplomacy much more effectively,

5. Contributing to the organized crime and terrorism conference to be held in October, with the academic dimension of the subject, with 2 law academicians from Istanbul Aydin University,

6. The results of the democratic elections last month in Türkiye and in Greece yesterday will contribute to the establishment of more productive and close relations between both countries and COPPEM members,

7. COPPEM, which has always embraced the work of the local governments of our region and their social, cultural and economic development by producing projects and useful models together, with an understanding about all politics; Evaluating the membership requests from Libya positively, regardless of region and city,

8. Hosting all the European-Mediterranean Region Local Authorities, Mayors and Governors in Istanbul with the COPPEM General Assembly to be hosted by Istanbul Aydın University in December with an international COPPEM Conference.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/01/16.12-COPPEM3.jpg

The conference with the theme of “Local and regional authorities: strategies to strengthen Euro-Mediterranean cooperation in the context of the current epochal changes” of Standing Committee Euro Mediterranean Partnership of the Local and Regional Authorities (COPPEM) was held in Italy. The fruitful presentations contained many political and social issues such as cultural changes, refugee and migration problems in the world, racism problems, Ukraine and Syria crisis, climate change, gender equality, human and woman rights, peace processes in the world at the conference which held in Palermo, Regional Assembly of Sicily.

Many participants such as IAU President and COPPEM Board Member Assoc. Prof. Mustafa Aydın, President of Antimafia Commission, President of the Regional Assembly of Sicily, COPPEM President Adly Hussein, COPPEM General Secretary Francesco Sammarito, Regional Affairs of the Region Sicily and Archbishop took part in the conference.

COPPEM Board Member Assoc. Prof. Mustafa Aydın made a speech titled “Mediterranean Region: Issues and Solution Offers through Education Diplomacy”. In his speech, mentioning the purpose of education diplomacy, environmental and social problems in the Mediterranean Region Aydın; uttered the need for economic and political stability in the region in his speech. In addition, Aydın, recording that gender equality, human rights and placing democracy, making an inclusive education and dialog culture is also essential, offered that through a developed “educational diplomacy” to be established in the fields of education and research, about the problems encountered by the Mediterranean region, reliable scientific evidence should be presented to the decision-makers, alternative projects and programs should be designed.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın, at the end of his speech, drew attention “education diplomacy” notion and he said “Education diplomacy is a dynamic and strong tool that will positively impact our world. In this respect, we should stand behind activities that improve education and research territorially and all kinds of initiatives that will invigorate the international dimension of these activities.”

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/07/29.06-COPPEM.jpg

Merkezi İtalya’da bulunan Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin (COPPEM) Genel Kurul Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporu değerlendirildi ve 2022 yılına ait hedefler ile çalışma planları görüşüldü. Ayrıca üyelerin mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bireysel değerlendirmeleri de alındı. Sırayla bütçe, eğitim çalışmaları, uluslararası ilişkiler, kültürel aktiviteler, yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve uygulamadaki projeler gibi çeşitli başlıklar üzerinde duruldu.

COPPEM Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Bşk. Doç. Dr. Mustafa Aydın da toplantıya katılarak bireysel değerlendirmelerini paylaştı ve “Genel Kurul hazırlıklarını tamamlayarak yakın dönem faaliyet ve projelerimizi değerlendirdiğimiz toplantımızın, verimli sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.” dedi.


COPPEM GENERAL ASSEMBLY MEETING WAS HELD ONLINE

Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities (COPPEM) in Italy General Assembly Meeting was held online. 2021 activity report was evaluated and targets and work plans for 2022 were discussed at the meeting Board of Directors Members attended. Also, members’ suggestions for solutions to problems and individual evaluations were also discussed. Various topics such as budget, educational studies, international relations, cultural activities, innovative approaches, sustainability, equal opportunity and projects in practice were discussed respectively.

COPPEM General Assembly Member, Eurasian Universities Union (EURAS) President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın participated the meeting and shared his individual evaluations and stated “I hope that our meeting, in which we completed the preparations for the General Assembly and evaluated our recent activities and projects, will bring productive results.”

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/09.02-COPPEM-GENEL-KURUL-e1649155118685.jpg

Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM) 2022 Genel Kurul Toplantısı, COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

COPPEM Türkiye Üyeleri ile 30 ülke temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında; COPPEM’in önümüzdeki dönem uygulamaya koyulacak olan faaliyet planları değerlendirildi ve geleceğe dönük çalışılması düşünülen başlıklar belirlendi.


COPPEM’S 2022 GENERAL ASSEMBLY WAS HELD

Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities (COPPEM) 2022 General Assembly was held with the participation of COPPEM’S President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

In the General Assembly which was held with the participation of COPPEM’s Turkey Members and representatives of 30 countries; The activity plans of COPPEM to be put into practice in the upcoming period were evaluated and the targets were determined.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/08.02-COPPEM-BASKANLAR-KONSEYI-e1649154808748.jpg

COPPEM’in Başkanlar Konseyi Toplantısı, COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve diğer konsey başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi’nin misyon ve vizyonuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında yeni dönem faaliyet planları görüşüldü.

COPPEM Türkiye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada bölgesel iş birliklerinin önemine değinerek, “Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İş Birliği Komitesi COPPEM; bölgesel iş birliklerinin, hem uluslararası bir sinerji oluşturma hem de mevcut sorunların tespit ve çözümü noktasında verimli sonuçlar elde edilmesinin en karakteristik örneklerinden biridir. Bu kapsamdaki uluslararası birliktelikleri artırmalıyız.” dedi.


EURO MEDITERRANEAN PARTNERSHIP OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES (COPPEM) COUNCIL OF PRESIDENTS MEETING WAS HELD

COPPEM’s Council of Presidents Meeting was held the participation of COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın and the other council members. In the meeting, they discussed that new term activity plans within the scope of the evaluations regarding the mission and vision of COPPEM.

COPPEM President of Turkey Assoc. Prof. Mustafa Aydın mentioned the importance of regional cooperation during his speech saying, “Euro Mediterranean Partnership Of Local And Regional Authorities COPPEM is one the best characteristic sample of regional cooperation, both to create an international synergy and to identify and solve existing problems to achieve productive results. In this context, we should increase our international cooperation.”

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin