https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/25-AĞUSTOS-TEPEKENT.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesini (İAÜ) daha ileri seviyelere taşıyarak kaliteli büyümesini devam ettirme gayretleri çerçevesinde 25 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hakan Keskin tarafından “Stratejik Bir İvme” başlıklı arama konferansı düzenlendi.

“Stratejik Bir İvme” başlıklı konferansta oluşturulan ortak akıl sayesinde elde edilen çıktılar ve 02 Temmuz 2021 tarihinde Marmaris’te yapılan “Akademik Performans Çalıştayında” elde edilen çıktıların İAÜ bünyesinde uygulamaya geçirilmesi maksadıyla “Akıl Teri 2021 Eylem Planı” oluşturuldu.

“Akıl Teri 2021 Eylem Planı” her bir çıktı için oluşturulmuş yakın, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere göre sınıflandırılmış eylem kartlarını kapsamaktadır.  Her bir eylem kartı her bir hedef için belirlenmiş yapılması gerekenler listesini, ihtiyaç listelerini ve her bir hedefin son gerçekleşme tarihini kapsıyor.

Tüm çalışmalarını gençleri sadece akademik anlamda değil sosyal alanda da desteklemeye devam edecek şekilde yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerini tam donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinin başarısının temelinde başarılı akademik kadrosu ile birlikte Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın da öğrencilerle sürekli bir arada olarak, öğrencilerin talep ve düşüncelerine verdiği önem yatıyor. Gençleri yakından dinlemeyi ve onları anlamayı çok önemseyen Aydın, öğrencilerinin yanında olmaya devam edecek.

“A STRATEGIC MOVEMENT”

Within the framework of efforts to continue its quality growth and to carry Istanbul Aydın University (IAU) to higher levels, A search conference titled “A Strategic Movement” was held by Vice Rector of Istanbul Aydın University Prof. Dr. Mehmet Hakan Keskin on August 25, 2021.

The “Mind Sweat 2021 Action Plan” was created in order to implement the outputs obtained through the common mind created at the conference titled “A Strategic Movement” and the outputs obtained from the “Academic Performance Workshop” held in Marmaris on July 02, 2021, within IAU.

“Mind Sweat 2021 Action Plan” includes action cards created for each output, classified according to near, short, medium and long-term goals. Each action card includes the to-do list for each goal, the needs lists, and the last realization date for each goal.

Istanbul Aydın University, which carries out all its work in a way that will continue to support young people not only academically but also in the social field, prepares its students for life in a fully equipped way.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/24-AĞUSTOS-EURAS.jpg

 Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) 5. Olağan Genel Kurul toplantısında Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üye seçimi yapıldı. Üye üniversiteler ile gerçekleştirilen toplantıda pandemi döneminde çevrimiçi eğitim, akademik çalışmalar, uluslararası öğrenci temini, ikili iş birlikleri de konuşuldu.

Toplantı sonunda Doç. Dr. Aydın,  “Bölgemizde yükseköğretimin içinde bulunduğu son durumu değerlendirip, sorun ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi konularını ele aldığımız yararlı bir toplantı oldu. Toplantıya katılan tüm üye üniversitelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“Hiçbir üniversite dünyadaki sorunlara tek başına çözüm bulamaz. İş birliği ve sinerji oluşturmak şart” ifadelerini kullanan Aydın, “Her şeyden önce kendi içimizde ve diğer üniversitelerle olan iletişimimizi geliştirmeliyiz. Ortak akademik çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Zira dünyada birçok sorun var. Bu sorunlara hiçbir üniversite tek başına çözüm bulamaz. Ayrıca üniversiteler kendilerini salt eğitim alanıyla sınırlamamalı. Çünkü birer bilim yuvası olan üniversiteler, toplumların ve toplumları yönetenlerin yollarına ışık tutmak, çağın sorunlarına çözüm aramak durumundadırlar.” ifadelerini kullandı.           

“COLLABORATION AND SYNERGY ARE MUST”

Eurasian Universities Union (EURAS) 5th Ordinary General Assembly Meeting was held on August 24, 2021 with the participation of the president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Dr. Mustafa Aydın.

At the 5th Ordinary General Assembly meeting of the Eurasian Universities Association (EURAS), the New Board of Directors and Supervisory Board Members were elected. At the meeting held with member universities, online education during the pandemic period, academic studies, international student supply and bilateral cooperation were also discussed.

At the end of the meeting, Assoc. Dr. Aydın said, “It was a useful meeting where we evaluated the latest situation in higher education in our region and discussed problems and solution proposals. I would like to express my gratitude to all our member universities who participated in the meeting.”

Aydın said “No university can find solutions to the problems in the world alone. It is necessary to create cooperation and synergy,” and also he added “First of all, we must improve our communication within ourselves and with other universities. We must intensify our joint academic studies. Because there are many problems in the world. No university is alone in these problems. “Universities cannot find a solution on their own. Moreover, universities should not limit themselves to the field of education alone. Because universities, which are centers of science, have to shed light on the ways of societies and those who govern them, and seek solutions to the problems of the age.”

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/17-AĞUSTOS-TİM-MARKA.jpg

“Marka Konseyi” 17 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret Bakanının katılımı ile ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanının moderatörlüğünde toplandı.

Toplantıda, küresel ekonomide var olmak için marka olmanın zorunluluğu ele alındı.

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın da ticarette markalaşmanın öneminin altını çizdi ve “Kendi sektöründe markalaşmayan firmalar, işin hamallığından öteye gidemez. Dünya pazarında güçlü durabilmek ve gittikçe kızışan küresel rekabette yerimizi sağlamlaştırmak için markalaşmak ve markalarımızı tüm dünyaya tanıtıp yaymak zorundayız.” diye konuştu.

Aydın, markaların dijital pazarlama stratejilerini, e-ticaret uygulamalarını, kişiselleştirilmiş reklamcılık mekanizmalarını kullanmaları gerektiğini de sözlerine ekleyerek “Salgın öncesinde sadece en iyi kalite ve hizmetle yatırımcıları yakalayabilen markalarımız artık hız, kalite ve erişebilirlik kanallarını da en iyi düzeyde tutmak zorunda” dedi.

Home-Office ile birlikte çevrimiçi eğitimler, zoom toplantıları ve webinarların öne çıktığını belirten Doç. Dr. Aydın, “Dijital ortam artık hayatımızın bir parçası oldu. Markalar, dijital pazarlama stratejilerini, e-ticaret uygulamalarını, kişiselleştirilmiş reklamcılık mekanizmalarını kullanmalılar.” önerisini dile getirdi.       

“BRANDING IS ESSENTIAL TO EXIST IN THE GLOBAL ECONOMY”

The “Brand Council” convened on 17 August 2021 with the participation of the Minister of Trade and under the moderation of the President of the Turkish Exporters Assembly (TIM).

At the meeting, the necessity of being a brand to exist in the global economy was discussed.

President of UFRAD Franchising Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın also underlined the importance of branding in trade and said, “Companies that do not become a brand in their own sector cannot go beyond being a porter. In order to be strong in the world market and to strengthen our place in the increasingly fierce global competition, we have to brand and promote and spread our brands all over the world.” he said.

 Aydın said that brands should use digital marketing strategies, e-commerce applications, and personalized advertising mechanisms, and “Our brands, which were able to catch investors with only the best quality and service before the epidemic, now have to keep the channels of speed, quality and accessibility at the best level.”

Stating that online trainings, zoom meetings and webinars stand out with Home-Office, Assoc. Dr. Aydın said, “The digital environment has now become a part of our lives. Brands should use digital marketing strategies, e-commerce applications, personalized advertising mechanisms.” voiced his proposal.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/13-AĞUSTOS-BİL-OKULLARI.jpg

Bil Koleji 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Çevrimiçi Hizmet İçi Eğitim Programı toplantısı 13 Ağustos 2021 Cuma günü gerçekleştirildi. BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada öğretmenlere pandemi sürecinde ortaya koydukları irade ve fedakârlıklardan dolayı teşekkür etti.

Aydın, öğretmenlerin ortaya koyduğu bu birlik beraberliğin, çalışkanlığın ve gönül birliğinin devamını dileyerek BİL Eğitim Kurumlarının, İstanbul Aydın Üniversitesinin annesi konumunda olduğunu belirtti. Öğretmenlere çok güçlü bir kurumun çatısı altında olduklarını hatırlatan Doç.Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi ve BİL Eğitim Kurumlarının bütün öğretmenlerin hizmetinde olduğunu da hatırlattı.

Doç.Dr. Mustafa Aydın, öğretmenlere yaptığı konuşmada “Bizler geleceği ellerimizle şekillendiriyoruz bu sebeple önce öğretmenler olarak bizler gelişmeliyiz ki öğrencilerimizi dünyaya hazırlayabilelim.” ifadelerini kullanarak öğretmenlerin kişisel ve akademik gelişimlerine yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı.

BİL Kolejlerinin bayrağını herkesin onur duyacağı noktaya taşıma hedefinde en önemli noktanın kararlara hep birlikte sahip çıkmak olduğunun altını çizen Mustafa Aydın, BİL Eğitim Kurumları öğretmenlerine yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve verimli geçmesini temenni ederek toplantıyı sonlandırdı.   

“WE SHAPE THE FUTURE WITH OUR HANDS”

Bil College 2021-2022 Academic Year 7th Online In-Service Training Program meeting was held on Friday, August 13, 2021. In his speech at the meeting, BİL Educational Institutions President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın thanked the teachers for their will and sacrifices during the pandemic process.

Aydın wished the continuation of this unity, industriousness and unity of heart brought about by the teachers and stated that BİL Educational Institutions is the mother of Istanbul Aydın University. Reminding the teachers that they are under the roof of a very powerful institution, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın also reminded that Istanbul Aydın University, Cyprus Science University and BİL Educational Institutions are at the service of all teachers.

In his speech to the teachers, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın said, “We shape the future with our hands, so first we must improve ourselves as teachers so that we can prepare our students for the world.” He emphasized that teachers should invest in their personal and academic   development.

Mustafa Aydın, who underlined that the most important point in the goal of carrying the flag of BİL Colleges to a point where everyone will be honored is to take ownership of the decisions together, ended the meeting by wishing the teachers of BİL Educational Institutions a beneficial and productive new academic year.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/12-AĞUSTOS-KIBRIS-İLİM-ÜNİVERSİTESİ.jpg

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 2021-2022 Akademik yılı planlama ve pandemi boyunca yapılan çalışmaları değerlendirme toplantısı Senato Toplantı Odasında üst yönetim, dekanlar ve yüksekokul müdürleri katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda dekan ve yüksekokul müdürlerinin akademik birimlerine ilişkin stratejik planlar görüşüldü. Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, pandemi sürecinde eğitim öğretim çalışmalarının aksamaması yönünde yapılan çalışmalardan ötürü dekan ve yüksekokul müdürlerini tebrik ederken bu başarının artarak devamı için öğrenciyi merkeze alacak yeni fikirleri de değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca akademik birim yöneticilerinin yayın çalışmalarının öneminden, öğrenci merkezli yaklaşımın sürekliliği için yapılması gerekenlerden, uluslararası iş birlikleri ve akreditasyonlardan, fiziki alt yapıdan, 2021-2022 Akademik yılı planlanan geniş kapsamlı çalışmalardan bahsedilerek her birimin öğrenci memnuniyetini koruması adına yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalar kayda alınarak toplantı sonlandırıldı.

NEW IDEAS TO BRING THE STUDENT TO THE CENTER

Cyprus Science University (SCU) 2021-2022 academic year planning and evaluation meeting of the studies carried out during the pandemic was held in the Senate Meeting Room with the participation of senior management, deans and college directors.

At the meeting, the strategic plans for the academic units of the deans and school principals were discussed. Honorary President of Cyprus Science University Assoc. Dr. Mustafa Aydın congratulated the dean and school principals for their efforts to ensure that education and training activities were not disrupted during the pandemic process, and evaluated new ideas that will put the student at the center for the continuation of this success.

In the meeting, the importance of the publications of academic unit managers, what needs to be done for the continuity of the student-centered approach, international collaborations and accreditations, physical infrastructure, comprehensive studies planned for the 2021-2022 academic year were mentioned, and the works that each unit has done and will do in order to maintain student satisfaction were noted and the meeting was ended.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/10-AĞUSTOS-YEŞİL-VATAN.jpg

“Bir Fidan Tüm Vatan” sloganıyla harekete geçen “Yeşil Vatan Platformu”nun ilk arama konferansı 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

“Yeşil Vatan Platformu” ilk arama konferansını hedef ilçe olarak belirlediği Marmaris’te gerçekleştirdi. Arama konferansında küresel iklim krizinin dünyada ve ülkemizde yol açtığı problemler üzerine konuşuldu ve bu sorunu önlemek amaçlı bir rapor hazırlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, İAÜ Mezunlar Derneği (İAÜMED) ve BİL Kolejlerinin bir araya gelerek oluşturdukları platformun arama konferansına diğer üyeler de katıldı. Toplantıya katılan üyeler arasında; Küçükçekmece Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Erol, İstanbul Aydın Üniversitesi Klimatoloji ve Meteoroloji Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu yer aldı.

Orman yangınlarıyla mücadelede uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlayan platformun Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Ülkemiz son aylarda yangın ve sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı. Bu felaketler karşısında birçok kurum aksiyon alırken bizler de neler yapılabileceğimiz ile ilgili katkı sunmak için bu platformu kurduk. Bu platformun öncelikli amacı, insanları orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilinçlendirmek adına eğitimler vermek. Ayrıca ‘Bir tek fidanı kaybetmenin, vatan toprağından bir parça kaybetmek’ olduğu bilinciyle çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulmasını sağlamaktır.” diye konuştu. 

“İKLİM KRİZİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ”

Konferansta iklim krizinin etkilerine değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın “Bugün, bütün dünyanın öncelikli gündeminde olan ‘iklim değişikliği’ hem küresel hem de yerel ölçekte uzun süreli ve yavaş gelişen olumsuz değişikliklere sebep oluyor. Doğal sebeplerin yanı sıra bu değişiklikte insan faktörünün zararlı etkileri de biliniyor. Bu etkileri azaltma konusunda hızla ciddi adımların atılması gerekiyor çünkü günümüzün en önemli sorunlarından biri küresel iklim değişikliği. İklim değişikliği nedeniyle ekonomik anlamda da toplumsal anlamda da tüm dünyada yaşanan kayıplar ciddi boyutlarda” dedi.

Aydın, “Yaşanan felaketlere seyirci kalmamak ve ülkemizi çevresel duyarlılık anlamında bir adım daha öteye taşımak için oluşturduğumuz ‘Yeşil Vatan Platformu’ ile yeni projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek çevre konusunda farkındalık yaratmak en önemli amacımızdır.” ifadelerini kullandı. 

Toplantıda alınan kararlar arasında ise okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekûn bir eğitim seferberliği başlatılması, belirli bir müfredat dâhilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi, afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi, afet yönetimi ile ilgili “ulusal müdahale planı”nın hazırlanması, arama konferansları, seminerler, paneller ve sempozyumlar yapılarak “çevre bilinci”nin artırılması ve bu bilinci yükseltmeye yönelik acil ihtiyacın vurgulanması, her bölgeye göre afet ile ilgili bir stratejinin oluşturulması ve bölgenin özelliklerine göre bir “bölgesel afet planı” hazırlanması, insan faktöründen kaynaklanan afetler ile ilgili ciddi anlamda “caydırıcı” cezaların verilmesi mevcut.

“ONE SAPLING, ALL HOMELAND”

The first search conference of the “Green Homeland Platform”, which took action with the slogan of “One Sapling, All Homeland”, was held on 10 August 2021.

“Green Homeland Platform” held its first search conference in Marmaris, which it determined as the target district. In the search conference, the problems caused by the global climate crisis in the world and in our country were discussed and a report was prepared to prevent this problem.

Istanbul Aydın University (IAU), Cyprus Science University (KIU), Anatolia Education and Culture Foundation (AKEV), Turkish Anti-Smoking Association (TSSD), UFRAD Franchising Association, Küçükçekmece City Council, IAU Alumni Association (IAUMED) and BİL Colleges came together. Other members also attended the search conference of the platform they established. These members are Küçükçekmece City Council Women’s Assembly President Özlem Erol, Istanbul Aydın University Climatology and Meteorology Lecturer Dr. Güven Özdemir and the Vice President of the Turkish Hoteliers Federation Bülent Bülbüloğlu.

The Founding President of the platform, which aims to produce long-term solutions in the fight against forest fires, Assoc. Dr. Mustafa Aydın said, “Our country has faced fire and flood disasters in recent months. While many institutions take action in the face of these disasters, we have established this platform to contribute to what can be done. The primary purpose of this platform is to provide trainings in order to raise awareness of people about fighting forest fires. In addition, with the awareness that ‘losing a single sapling is losing a piece of the homeland’, it is to ensure the creation of a society that is more sensitive to the environment and has a high awareness he said.

“CLIMATE CRISIS IS OUR MOST IMPORTANT AGENDA”

Addressing the effects of the climate crisis at the conference, Assoc. Dr. Mustafa Aydın said, “Today, ‘climate change’, which is on the priority agenda of the whole world, causes long-term and slow-developing negative changes both on a global and local scale. In addition to natural causes, the harmful effects of the human factor in this change are also known. Serious steps must be taken quickly to reduce these effects because one of the most important problems of our time is global climate change. Due to climate change, the losses experienced all over the world, both economically and socially, are serious.

Aydın said, “Our most important goal is to raise awareness about the environment by organizing new projects, national and international conferences, congresses, seminars and workshops with the ‘Green Homeland Platform’, which we have established in order not to be a bystander to the disasters and to take our country one step further in terms of environmental awareness.”

To start a lifelong education campaign starting from preschool, to raise environmental awareness to students within a certain curriculum, to make disaster centers more equipped and compatible with today’s technology in order to respond to events in a more organized manner in case of disasters, and to deal with disaster management and disaster management preparation of the relevant “national response plan”, raising “environmental awareness” by holding search conferences, seminars, panels and symposiums and emphasizing the urgent need to raise this awareness, creating a disaster-related strategy for each region and a “regional disaster response” according to the characteristics of the region, to give serious “deterrent” penalties for disasters caused by human factor were among the decisions taken at the meeting. 

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/10-AĞUSTOS-HİZMET-İHRACATÇILARI.jpg

“Hizmet İhracatçıları Birliği” toplantısı 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda sektörlerin son durumları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Pandemi süreci ile birlikte yaşanan olumsuz gelişmelerin ele alındığı toplantıda birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu sürecin yönetileceği ve üstesinden gelineceği vurgulandı.

Ülke ekonomisinde temalı çarklardan biri olan hizmet sektörlerinin bir araya geldiği HİB yönetim kurulunda, Covid- 19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin belirlenen sınavlarda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Pandemi sürecinde eğitim sektöründe üye üniversitelerin yaşadığı temel problemler de ele alınarak gerekli mercilerle bilgi paylaşımı yapılmasına karar verildi.

“WE OVERCOME THIS PROCESS WITH UNITY AND SOLIDARITY”

“Service Exporters Association” meeting was held on 10 August 2021. At the meeting held with the participation of Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Dr. Mustafa Aydın, the latest situations of the sectors, the problems experienced and solution suggestions were discussed.

At the meeting, where the negative developments with the pandemic process were discussed, it was emphasized that this process will be managed and be overcomed with unity and solidarity.

At the HIB board of directors, where the service sectors, one of important wheels in the country’s economy, came together and the problems faced by the students in the exams due to the Covid-19 pandemic and solution suggestions were discussed. During the pandemic process, it was decided to share information with the necessary authorities by considering the main problems experienced by member universities in the education sector.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/9-AĞUSTOS-MARKA-KONSEYİ-TOPLANTISI.jpg

2021 “Marka Konseyi İstişare Toplantısı” 9 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, markalaşma konusundaki görüşler paylaşıldı ve olası yeni projeler değerlendirildi.  

“Günümüzde bölgeleri askerler değil markalar istila ediyor. Markalaşma kaçınılmaz hedefimizdir.” görüşünün paylaşıldığı toplantıda İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kısa-orta ve uzun vadede atılacak adımların belirlenmesi gerektiğini ifade ederek uluslararası öğrencilerin, özellikle mezunların birer marka elçisi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İAÜ’nün mezun öğrencilerini üniversite hayatından sonra kariyer yolculuklarında yalnız bırakmadıklarının altını çizen Aydın, kurum içinde de iş istihdamı konusunda mezun öğrencilerine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı. Aydın, özellikle hizmet sektörlerinin markalaşmasının çok önemli olduğunu ve daha fazla destek verilmesi gerektiğini de kaydetti.  

“2021 Marka Konseyi İstişare Toplantısı”nda TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle’nin öncü çalışmaları da aktarıldı.

“BRANDING THE SERVICE SECTORS IS VERY IMPORTANT”

The 2021 “Brand Council Consultation Meeting” was held online on August 9, 2021. At the meeting, opinions on branding were shared and possible new projects were evaluated.

At the meeting, where the view that “Today, the regions are invaded by brands, not soldiers. Branding is our inevitable goal.” Was shared, Istanbul Aydın University (IAU) President Assoc. Dr. Mustafa Aydın state that the steps to be taken in the short and long term should be determined, and said that international students, especially graduates, should be seen as brand ambassadors.

Aydın underlined that IAU does not leave its graduate students alone on their career journeys after university life and he emphasized that they support and will continue to support graduate students in terms of job employment within the institution. Aydın also noted that the branding of service sectors is very important and that more support should be given.

 In the “2021 Brand Council Consultation Meeting”, the pioneering works by TİM President Mr. İsmail Gülle were also shared.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/6-AĞUSTOS-UFRAD.jpg

Ağustos ayında TURYAP ev sahipliğinde uzun bir sürenin ardından bir araya gelen UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri, gerçekleştirilecek Franchising fuarı ve gündemdeki diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ağustos ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısı, UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi TURYAP ev sahipliğinde Anadolu Feneri Vapurunda gerçekleştirildi. Genel Kurulun ardından uzun zaman sonra UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Sektörel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, UFRAD’ın 29 yıldır desteklediği “Bayim Olur musun Franchising Fuarı” hakkında planlamalar istişare edildi. Her zaman gündemin en sıkı takipçisi olan UFRAD, son zamanlarda artan ve ülkeyi yakından ilgilendiren orman yangınları ile ilgili Genel Başkan Doç. Dr. Mustafa Aydın önderliğinde başlatılan “Yeşil Vatan Platformu” projesi hakkında bilgilendirildi.

#BirFidanTümVatan sloganıyla yola çıkılan “Yeşil Vatan Platformu” projesi başta 2021 yaz mevsiminde yaşanan orman yangınları olmak üzere, doğal afetlerden etkilenen ailelere destek verme noktasında organize olmak, bir tek fidanı kaybetmenin, vatan toprağından bir parça kaybetmek anlamına geldiği anlayışını benimsetmek için çalışmalarına devam ediyor. Bireylerin çevre sorunlarının önemini kavraması ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere önlemler alma bilincine erişmesine sağlayarak, çevre ve iklim sorunu konusunda, uzun vadeli, döngüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyip çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulmasını hedefliyor.

UFRAD BOARD MEETING

After a long time, UFRAD Board Members came together at the event hosted by TURYAP in August, and exchanged views on the Franchising Fair to be held and other topics on the agenda.

UFRAD Board of Directors meeting in August was held on Anadolu Feneri Ferry hosted by UFRAD Board Member TURYAP. After the General Assembly, the UFRAD Board of Directors Meeting was held face to face for the first time in a long time. At the meeting where sectoral developments were evaluated, the plans for the “Will You Be My Dealer Franchising Fair” supported by UFRAD for 29 years were discussed. UFRAD, which is always the strictest follower of the agenda, was informed about the “Green Homeland Platform” project started for the forest fires, which have increased recently and are one of the important problems about the country, under the leadership of Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın.

The “Green Homeland Platform” project, which started with the slogan “One Sapling, All Homeland” continues its efforts to be organized to support families affected by natural disasters, especially the forest fires in the summer of 2021, and to adopt the understanding that losing a single sapling means losing a piece of the land of the homeland. It aims to create a society that is more sensitive and aware of the environment by adopting a long-term, cyclical and sustainable approach to the issue of environment and climate by enabling individuals to realize the importance of environmental problems and to take measures to eliminate these problems.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/6-AĞUSTOS-TSSD.jpg

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Yönetim Kurulu toplantısı 6 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni projeler ve etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, sigara ile savaş için gerek sosyal medyada gerek hukuki alandaki yaptırımlarla ilgili çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. Bilinçlendirme çalışmalarının sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayıp sahada da neler yapılabileceğine dair öneriler ortaya koyuldu. Çıkarılan yol haritası neticesinde çalışmalara hızla başlandı.

Türkiye Sigara ile Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar ele ele mücadele etmeye devam edeceklerini bir kez daha dile getirdi. Sağlık giderlerinin yüzde 9’unun sigara içen insanlar için harcanmak zorunda olduğunu da ifade eden Aydın, özellikle akciğer kanseri hastalıklarının yüzde 80’inin sigara kaynaklı olduğunu hatırlatarak sigaraya karşı toplum olarak topyekûn bir savaş başlatılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. 

Sigarasız bir dünya için 20 yıldır mücadelesine hız kesmeden devam eden Türkiye Sigara ile Savaş Derneği, Türkiye’de bu zamana kadar sigara ile savaşa karşı çıkarılan tüm kanunlarda da öncü rol oynadı.

“A TOTAL WAR AGAINST SMOKING MUST BE STARTED”

Turkish Anti-Smoking Association Board of Directors meeting was held on 6 August 2021. At the meeting, evaluations were made about new projects and events. At the meeting, it was decided to speed up the work on the social media and legal sanctions for the fight against smoking. Awareness raising activities were not limited to only social media, but also suggestions were made about what could be done in the field. As a result of the road map, the works started quickly.

The President of the Turkish Anti-Smoking Association Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın once again expressed that they will continue to fight hand in hand until the last molecule of the cigarette is destroyed. Aydın stated that 9 percent of health expenses have to be spent on people who smoke and he reminded that 80 percent of lung cancer diseases are caused by smoking and emphasized that it is very important to start a war against smoking together as a society.

Continuing its struggle for 20 years for a smoke-free world without slowing down, Turkish Anti-Smoking Association has played a leading role in all laws related to the war against smoking in Turkey.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin