https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/10/2-AĞUSTOS-EKOVİTRİN.jpg

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesini (İAÜ) ziyaret etti. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da Ekovitrin televizyonu ve dergisine özel röportaj verdi. Aydın, Abacıoğlu’na eğitim sektöründen, orman yangınları, doğal afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları gibi birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

Röportajda Aydın, öğrencilerin pandemi sürecinde eğitimde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Doç.Dr. Mustafa Aydın, pandemi sürecinde 12. sınıf müfredatının çok ağır bir müfredat olduğunu vurgulayarak öğrencilerin tercih yaparken de puanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

“Bir Fidan Tüm Vatan” sloganıyla faaliyetlerine devam eden “Yeşil Vatan Platformu” hakkında da görüşlerini paylaşan Aydın, “Her ne kadar teknoloji ve bilim ilerlemiş olsa da yaşanan doğal afetler karşısında insanlığın hâlâ yeterli öngörüye sahip olmadığı ve gerekli tedbirleri alamadığını bir kez daha görmüş olduk.” dedi. Aydın ayrıca “Yeşil Vatan Platformu”na ilişkin açıklamasında “Yaşanan felaketlere seyirci kalmamak ve ülkemizi çevresel duyarlılık anlamında bir adım daha öteye taşımak için oluşturduğumuz ‘Yeşil Vatan Platformu’ ile yeni projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek çevre konusunda farkındalık yaratmak en önemli amacımızdır.” ifadelerini kullandı.

Ekovitrin dergisinin kapağına taşıdığı Doç. Dr. Mustafa Aydın röportajı, politik çevrelerin de dikkatini çekti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gençlerin önemli sorunlarından birinin üniversite sınavı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

“Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar.” 

SPECIAL STATEMENTS FROM ASSOC. PROF. DR.  MUSTAFA AYDIN ​​ON EKOVITRIN

Ekovitrin Media Group President Kamuran Abacıoğlu visited Istanbul Aydın University (IAU) and IAU President Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın gave a special interview to Ekovitrin television and magazine. Aydın made statements to Abacıoğlu on many issues such as education sector, forest fires and awareness raising activities against natural disasters.

In the interview, Aydın drew attention to the problems experienced by students in education during the pandemic process.

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın emphasized that the 12th grade curriculum is a very busy curriculum during the pandemic process, and noted that students should consider their scores well when making a choice for a university.

Aydın also shared his views on the “Green Homeland Platform”, which continues its activities with the slogan “One Sapling, All Homeland”, and he said, “Even though technology and science have advanced, we have seen once again that people still do not have enough foresight and cannot take the necessary precautions in the face of natural disasters.” Aydın also emphasized in his statement on the “Green Homeland Platform”, “With the Green Homeland Platform ‘, which we have established in order not to be a bystander to the disasters and to take our country one step further in terms of environmental awareness, new projects, national and international conferences, congresses, seminars and workshops are organized to raise awareness about the environment. Creating awareness is our most important goal.” he said.

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Aydın’s interview, which is on the cover of Ekovitrin magazine, also attracted the attention of political circles. Nationalist Movement Party (MHP) President Devlet Bahçeli pointed out that one of the important problems of the youth is the university exam and said:

“Turkish youth is our unique garden, our guarantee for the future. They are the pride of the Turkish nation, the indestructible fortresses of reason and morality. I know that whatever we do, give or provide to our youth is incomplete and insufficient. Because they deserve the best and the most advanced of everything.”

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/uluslararası.jpg

Uluslararası Üniversite Başkanları Platformu “Pandemi Sonrası Dünyada Yükseköğretimin Temel Öncelikleri” konulu konferans düzenledi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın platforma konuşmacı olarak katıldı

Uluslararası Üniversite Başkanları Platformu “Pandemi Sonrası Dünyada Yükseköğretimin Temel Öncelikleri” konulu konferans düzenledi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın platforma konuşmacı olarak katıldı. “Pandemi Döneminde Uluslararasılaşmada Yenilikçi Yaklaşımlar” konusunda konuşan Doç. Dr. Aydın Türk üniversiteleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin iyi uygulamalarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve devam etti “Uluslararasılaşmanın bir başka boyutu da yerel veya uluslararası tüm öğrencilerimize küresel dünyada başarılı olmalarını sağlayacak yetkinlikler, beceriler kazandırmak. Biz İAÜ olarak Erasmus ve diğer ikili akademik iş birliklerine, uluslararası programlara her zaman önem vermiştik. Pandemi döneminde  öğrenci değişim programlarında fiziksel hareketlilik kısıtlanınca burada da inovatif dijital uygulamalar geliştirdik. İAÜ Sanal Değişim programı hazırladık. Partner üniversitelerden gelen çok sayıda öğrenci bizim online derslerimize katılırken, bizim öğrencilerimiz de Brezilya’dan Macaristan’a Bangladeş’den Japonya’ya birçok farklı ülkedeki partner üniversitelerimizde online derslere, programlara katıldı. Delightful Istanbul yaz ve kış okullarımızı hızlıca online olarak hazırlayıp sunduk ve partner üniversitelerden çok sayıda uluslararası öğrenci bu programlarımıza katıldı. Pandemi döneminde dijitalleşme artık yükseköğretimin bir parçası haline geldi. Online ve özellikle hibrit eğitim, uluslararasılaşmada da yeni fırsatlar sunuyor. Biz İAÜ ve Türk üniversiteleri olarak bu alanda dünya üniversiteleri ile beraber çalışmaya, ortak program ve projeler üretmeye hazırız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

International University Presidents Platform organized a conference on “The Basic Priorities of Higher Education in the Post-Pandemic World”. The president of Istanbul Aydın University and The president of Eurasian Universities Association (EURAS) Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the platform as a speaker.

International University Presidents Platform organized a conference on “The Basic Priorities of Higher Education in the Post-Pandemic World”. The president of Istanbul Aydın University and the president of Eurasian Universities Association (EURAS) Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the platform as a speaker. Assoc. Prof. Aydın said that he is very happy to share the good practices of Turkish universities and Istanbul Aydın University and stated that “Another dimension of internationalization is to equip all our local or international students with the competencies and skills that will enable them to be successful in the global world. As IAU, we have always given importance to Erasmus and other bilateral academic cooperations and international programs. When physical mobility was restricted in student exchange programs during the pandemic period, we developed innovative digital applications here as well. We have prepared the IAU Virtual Exchange program. While many students from partner universities attended our online courses, our students also attended online courses and programs at our partner universities in many different countries, from Brazil to Hungary, from Bangladesh to Japan. We quickly prepared and presented our Delightful Istanbul summer and winter schools online, and many international students from partner universities participated in these programs. In the pandemic period, digitalization has now become a part of higher education. Online and especially hybrid education offers new opportunities in internationalization. We, as IAU and Turkish universities, are ready to work together with world universities in this field and to produce joint programs and projects.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/hib.jpg

Temmuz Ayı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

Temmuz ayı Hizmet İhracatçıları Birliği(HİB) Eğitim komite toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitelerin uluslararası öğrenci temininde karşılaştıkları sorun ve çözüm önerileri ve strateji raporu değerlendirildi. Toplantıda acil çözüm bekleyen konulardaki problemler ile yeni kayıt dönemi için beklenti, talep ve görüşler istişare edildi.

The meeting of Service Exporters’ Association (HIB) Education committee was held online in July.

The meeting of Service Exporters’ Association (HIB) Education committee was held online in July. At the meeting, the problems faced by universities in recruiting international students, solution proposals and a strategy report were evaluated. During the meeting, the problems that need urgent solutions and the expectations, demands and opinions for the new registration period were discussed.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/E56ayDaXsAMIKUh.jpg

Yemen Mesleki Eğitim Eski Bakanı Abdul Rezzak Yahya El Eşval, İstanbul Aydın Üniversitesini (İAÜ) ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile görüştü.

Yemen Mesleki Eğitim Eski Bakanı Abdul Rezzak Yahya El Eşval, İstanbul Aydın Üniversitesini (İAÜ) ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile görüştü. Görüşmede Yemen’de eğitim durumu ve pandemi döneminde eğitimin devamlılığı konuşuldu.

Former Minister of Vocational Education of Yemen Abdul Rezzak Yahya El Eşval visited Istanbul Aydın University (IAU). He met with the president of IAU Assoc. Prof. Mustafa Aydın.

Former Minister of Vocational Education of Yemen Abdul Rezzak Yahya El Eşval visited Istanbul Aydın University (IAU). He met with the president of IAU Assoc. Prof. Mustafa Aydın. During the meeting, education in Yemen and the continuity of education during the pandemic were discussed.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/afgan-heyeti.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesine (İAÜ) Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Abas Basir ve beraberindeki heyet ziyarette bulundular

İstanbul Aydın Üniversitesine (İAÜ) Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Abas Basir ve beraberindeki heyet ziyarette bulundular. Gelen heyet ile yapılan toplantıda ortak gerçekleştirilebilecek akademik iş birlikleri hakkında görüşüldü. Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Abas Basir üniversitedeki Afgan öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler Dr. Abas Basir’e eğitim almak için Türkiye’ye gelirken yaşamış oldukları problemlerden bahsetti. Bakan ve beraberindeki heyet üniversite kampüsünde incelemelerde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Afghan Minister of Higher Education Dr. Abas Basir and his committee visited to Istanbul Aydın University (IAU).

Afghan Minister of Higher Education Dr. Abas Basir and his committee visited to Istanbul Aydın University (IAU). At the meeting with the committee, academic collaborations that could be made jointly were discussed. Afghanistan Minister of Higher Education Dr. Abas Basir met with Afghan students at the university. Students talked to Abas Basir about the problems they experienced while coming to Turkey to receive education. The Minister and the committee made examinations on the university campus and ended their visit.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/gharyan-üniversitesi.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesine (İAÜ), Libya Gharyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed Ghoma ziyarette bulundu ve akademik iş birlikleri hakkında görüşüldü

İstanbul Aydın Üniversitesine (İAÜ), Libya Gharyan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed Ghoma ziyarette bulundu. Ziyarette gerçekleşen toplantıda Gharyan Üniversitesi ile mutabakat imzalandı. Toplantıda İAÜ’yü tanıtan bir sunum yapıldı ve iki üniversite arasında yapılabilecek akademik iş birlikleri hakkında görüşüldü.

Rector of Libya Gharyan University Prof. Dr. Mohamed Ghoma visited to Istanbul Aydın University (IAU),and academic collaborations between the two universities were discussed

Rector of Libya Gharyan University Prof. Dr. Mohamed Ghoma paid a visit to Istanbul Aydın University (IAU). At the meeting held during the visit, a memorandum of understanding was signed with Gharyan University. And also, a presentation introducing IAU was made and academic collaborations between the two universities were discussed.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/08/marmaris.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) dönem sonu değerlendirme toplantısı Marmaris’te gerçekleştirildi. Toplantıda akademik birimlerin 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Dönemi performans değerlendirmeleri yapıldı.

 Marmaris’te gerçekleştirilen İAÜ 2020-2021 eğitim öğretim dönem sonu değerlendirme toplantısına tüm akademik birimler katıldı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim çalışmalarının aksamaması üzerine yapılan çalışmalar aktarıldı. Özellikle online eğitim ve hibrit eğitim modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasından bahsedildi. Bu konuda donanım ve teknik alt yapının eksiksiz, sorunsuz ve işlevsel olarak yürütüldüğü, gerekli adaptasyon süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Akademik anlamda birçok konuya değinilen toplantıda birimlerin akreditasyon süreçlerinin de başarılı bir şekilde devam ettiği, mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinin akredite olduğu, diğer fakültelerin bir kısım bölümlerinin/ programlarının akreditasyonlarını tamamladıkları, bazı bölümlerin/programların akreditasyon sürecinin devam ettiği ifade edildi.  Meslek yüksekokullarının da akredite edilmesine yönelik olarak bazı devlet üniversiteleri ile ortak bir akreditasyon derneği kurulduğu ve bu sürecin devam ettiği vurgulandı.

Akademik alanda dönem içinde yapılan çalışmalar sunulurken tüm alanların bir sonraki dönem için eğitimde üretim yeterlilikleri, kapasitelerin arttırılması üzerine hedeflerinin belirlenmesi konusuna değinildi. Kurum içi ve kurum dışı dinamikler göz önüne alınarak hedeflerin kurumunun vizyon, misyon ve değerleriyle bağdaştırması anlatıldı.

Istanbul Aydın University (IAU) end-of-term evaluation meeting was held in Marmaris. At the meeting, the performance evaluations of the academic units for the 2020 – 2021 Academic Term were made.

All academic units attended the IAU 2020-2021 end-of-term evaluation meeting held in Marmaris. The studies on  continuation of education during the pandemic process was discussed. Especially the successful implementation of online education and hybrid education model was mentioned. In this regard, it was stated that the hardware and technical infrastructure were carried out in a complete and functional manner without any problem and the necessary adaptation processes were completed quickly.

At the meeting, where many academic issues were touched upon, it was stated that the accreditation processes of the units also continued successfully, all departments of the engineering faculty were accredited, some departments/programs of other faculties completed their accreditation, and the accreditation process of some departments/programs are continuing. It was emphasized that a joint accreditation association was established with some state universities for the accreditation of vocational schools and this process continues.

While presenting the studies carried out in the academic field during the term, the issue of determining the targets of all fields for the next term on production adequacy and capacity increase in education were mentioned. Considering the internal and external dynamics of the institution, the reconciliation of the objectives with the vision, mission and values ​​of the institution was explained.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/07/TSSD-e1628493643254.jpg

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda yeni projeler ile ilgili istişareler yapıldı. TSSD’nin yaz aylarında ve gelecek dönem yapacağı çalışmalar konuşuldu.

A board meeting was held in June with the Members of the Board of Directors of the Turkish Anti-Smoking Association (TSSD).

A board meeting was held in June with the Members of the Board of Directors of the Turkish Anti-Smoking Association (TSSD). In the meeting held online, consultations were held on new projects. The works of TSSD in the summer and in the next period were discussed.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/07/UFRAD.jpg

Haziran ayı UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Haziran ayı UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bir önceki Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının değerlendirildiği Haziran ayı UFRAD Yönetim Kurulu toplantısında sektörel gelişmeler öncelikli olarak ele alındı. Toplantıda; gerçekleştirilen dernek faaliyetleri, webinarlar, EFF, WFC vb. Yönetim Kurulu üyesi olunan kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantıların değerlendirmeleri yapıldı. Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan UFRAD 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi. Tüm üyelerin davetli olduğu Genel Kurul toplantısının pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantı sonunda son sektörel gelişmelerin markalara olan etkileri konuşuldu.  

UFRAD Board Meeting was held in June

UFRAD Board Meeting was held in June. The previous Board Meeting decisions were evaluated and sectoral developments were discussed as a priority at the UFRAD Board of Directors meeting in June.  At the meeting; association activities, webinars, meetings held with the organizations such as EFF, WFC informations were shared with the Board Members. In addition, they were informed about the 15th Ordinary General Assembly Meeting of UFRAD, which is planned to be held in July. It was stated that the General Assembly meeting, to which all members are invited, will be held in accordance with the pandemic conditions. The latest sectoral developments and effects on brands were discussed at the end of the meeting.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2021/07/MARKA-KONSEYİ.jpg

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi yol haritasının konsey üyeleriyle istişare edilmesi ve aksiyon alınması için “TİM Marka Konseyi Arama Konferansı” gerçekleştirdi

Marka Konseyi Arama Konferansında konuşan Konsey Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın kısa-orta ve uzun vadede atılacak adımların belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Uluslararası öğrencilerin, özellikle mezunların birer marka elçisi olarak görülmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Aydın hizmet sektörlerinin markalaşmasının çok önemli olduğunu ve daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Turkish Exporters Assembly (TIM) held a “TIM Brand Council Search Conference” to consult and take action on the Brand Council roadmap with council members.

Council Member Assoc. Dr. Mustafa Aydın made a speech at the Brand Council Search Conference and talked about the steps to be taken in the short, medium and long term. Assoc. Prof. Aydın expressed that international students, especially graduates, should be seen as brand ambassadors. He said that the branding of service sectors is very important and that more support should be given.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @profmustafaaydin