https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2023/05/14-NISAN-IAUP2.jpg

International Association of University Presidents Board Meeting was held. In the online meeting, university presidents and representatives from all over the world attended.

Previous term activities of International Association of University Presidents, of which Assoc. Prof. Mustafa Aydın is also a board member, were evaluated and ideas on planning works for the next period were exchanged.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/04/07.03-IAUP-ONLINE-TOP..jpg

Uluslararası Üniversite Başkanları Birliği (IAUP) Yönetim Komitesi Toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilerek gelecek dönemde planlanan faaliyetler, birliğin etki alanları, üye kurumların sayısı ve iş birlikleri üzerinde duruldu.

Ayrıca mevcut iş birliklerini artırmaya yönelik planlamalar görüşüldü, diğer yükseköğretim kuruluşları ile olan ilişkiler değerlendirildi. Birlik üyesi kurum ve kuruluşların mevcut pozisyonları ile düzenlenmesi planlanan yükseköğretim seminerleri hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS (IAUP) ONLINE MEETING WAS REALIZED

International Association of University Presidents Executive Committee Meeting was realized online. They discussed the future planned activities by evaluating past activities, domains of union, number of member institutions and collaborations topics at the meeting.

Moreover, plans to develop about existing collaborations, relations with other higher education institutions were discussed. They consulted the situations of existing member institutions and organizations and the higher education seminars which is planned to be arranged.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/17.12-IAUP-YK-TOP-e1641459646176.jpg

Uluslararası Üniversiteler Başkanları Birliği (IAUP) Yönetim Kurulu Toplantısı, Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımlarıyla düzenlendi. Toplantıda, 2021 yılı aktiviteleri ve gelecek dönem faaliyetleri değerlendirildi.

IAUP’un yeni dönem çalışmalarına yönelik önerilerde bulunan Aydın, eğitim yoluyla kültürlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etme taahhüdünün üstünde durulması gerektiğini vurguladı. Aydın ayrıca “Sürdürülebilirliği desteklemek için net bir yol haritası belirlenmelidir.” diyerek, net durum tespitlerinde bulunmanın çözüme giden yolu kolaylaştırdığını da işaret etti.   

Aydın IAUP’un Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri doğrultusunda cinsiyet, ırk, din veya etnik kökene bakılmaksızın tüm insanlar için eğitim fırsatı sunmayı ve eğitim yoluyla küresel vatandaşlığı teşvik etmeyi amaçladığına da vurgu yaparak; bu gaye doğrultusundaki çalışmaların her anlamda desteklendiğini dile getirdi.

Tüm üye üniversitelerin başkanlarına, global eğitim anlayışına yönelik faaliyetleri ilerletme ve iş birliğini geliştirme çağrısında bulunan Aydın; “Araştırma, fikir ve ifade özgürlüğünün de aralarında bulunduğu insan haklarına bağlılık ilkeleri doğrultusunda dünya vatandaşı yetiştirmek; yeni çağın temel bir gerekliliğidir.” dedi.


“WE SHOULD DEVELOP GLOBAL EDUCATIONAL APPROACH”

International Association of University Presidents (IAUP) Board of Directors Meeting was organized with the participation of Assoc. Prof. Mustafa Aydın.  At the meeting, activities for 2021 and activities for the next period were evaluated.

Aydın made suggestions for IAUP’s new term work, and he emphasized that its commitment to promoting intercultural dialogue and understanding through education should be emphasized. Aydın also said, “We should determine a clear roadmap to support sustainability.” He also pointed out that making clear due diligence facilitates the way to a solution.

Aydın emphasized that IAUP aims to provide education opportunities for all people regardless of gender, race, religion or ethnicity and to promote global citizenship through education, in line with United Nations (UN) principles stated that the efforts towards this goal are supported in every sense. Aydın spoke to the presidents of all member universities to advance the activities towards the understanding of global education and to develop cooperation; “To educate world citizens in line with the principles of commitment to human rights, including freedom of speech is a fundamental necessity of the new age.” he said.

https://en.mustafaaydin.com/wp-content/uploads/2022/01/9.12-IAUP-SECIM.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Üniversite Başkanları Birliği (IAUP) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan IAUP; akredite üniversite ve yükseköğretim kurumlarının başkanlık görevini yerine getiren kişileri bir araya getirerek, üniversite liderleri arasında deneyim paylaşımı ve iş birliği seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Mustafa Aydın; IAUP’ın dünyadaki üniversitelerin küresel misyon ve vizyonuna katkıda bulunmasının önemine değinerek, yükseköğretim sektörünün sesinin duyulmasını sağlama amacına sadık kalarak ‘sürdürülebilir kalkınma’ için küresel yetkinliklerin kazanılmasını desteklediklerini söyledi.

IAUP’ın uluslararası düzlemde karşılıklı anlayış, iş birliği ve dünya barışına katkıda bulunma amacının altını çizen Aydın, ayrıca eğitimde globalleşmenin dayandığı temellerin de bu amaçlar olduğuna vurgu yaptı.


ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN WAS ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE IAUP

The president of Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın was elected to the Board of Directors of the International Association of University Presidents (IAUP).

IAUP which is an international non-profit, non-governmental organization aims to increase the level of experience sharing and cooperation among university leaders by bringing together the people who serve as the heads of accredited universities and higher education institutions.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the importance of IAUP’s contribution to the global mission and vision of universities in the world and he said that they support the acquisition of global competencies for ‘sustainable development’ by sticking to the aim of ensuring that the voice of the higher education sector is heard.

Underlining the aim of IAUP to contribute to mutual understanding, cooperation and world peace at the international level, Aydın also emphasized that these aims are the foundations of globalization in education.

background

Follow on Twitter

Follow on Twitter for news, updates and notices.

Istanbul Aydin University Chairman of the Board of Trustees / BIL Holding and BIL Education Institutions Chairman of the Board of Directors / Cyprus Science University Honorary President

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Follow on Instagram

FOLLOW ON @docdrmustafaaydin