İstanbul Aydın Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'nin organizatörlüğünde düzenlenen “Nevruz Kutlamaları” Florya Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Gün boyunca süren etkinliklerle bir araya gelen öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın da eşlik etti. Detay...
Newroz is celebrated at IAU Florya Campus organized by the Faculty of Art and Sciences. Chairman of the Board of Trustees of IAU Dr. Mustafa Aydin joined the celebration. Detail...
 
Ak Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen “Yerel Siyaset ve Demokrasi” konulu konferansta artık dünyayı ülkelerin değil şehirlerin etkilediğini söyledi. Detay...
AK Party Istanbul Representative Erol Kaya participated in the conference titled ‘Local Politics and Democracy’ took place at Istanbul Aydin University and said that the cities govern the world not countries anymore. Detail...
     
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS); “Güney Doğu Avrupa’da Ortak Pazar” konulu Bölgesel Konferansını Arnavutluk, Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde Avrasya Bölgesinden 100’ün üzerinde Başkan, Rektör, Rektör yardımcılarının katılımıyla Arnavutluk, Tiran’da düzenledi. Detay...
Eurasian Universities Union organized a conference on, “South East Europe As A Common Market" in cooperation with Mediterranean University of Albania, attended by more than 100 delegates including Presidents, Rectors, Vice-Rectors from the Eurasian region on 14th – 15th March, 2015 in Tirana, ALBANIA. Detail...
 

Küçükçekmece Kent Konseyi Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı’nda STK ve Derneklerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Detay...
Kucukcekmece City Council Director Dr. Mustafa Aydin chaired an evaluation meeting with NGOs and associations.

Detail...

     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Birlik Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Ruhu ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışmasının ödül törenindeydi. Detay...
Chairman of the Board of Trustees of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin joined the award ceremony of composition writing competition with the title ‘Gallipoli Spirit and Youth’. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılı anısına düzenlediği “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Günü” isimli konferansla Çanakkale Şehitleri’ni andı. Detay...
Istanbul Aydin University organized a conference titled ‘March 18: Gallipoli Victory and Remembrance Day’ to commemorate the centerary of the Battle of Gallipoli and those who died at the war. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Avrupa’nın Türkiye Algısı, Avrupa’da Yükselen İslamofobia ve ve Etkileri" konulu konferans Cambridge Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.Detay...
Istanbul Aydin University Center of Western Research organized a conference titled ‘Perception of Turkey in Europe and Rising Islamophobia and its Effects in Europe’. The conference was hosted by Cambridge University. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Anglia Ruskin Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü imzalayarak , öğrenci değişimi, kısa dönem uluslararası programlar, ortak araştırma ve konferanslar başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapma kararı aldılar. Detay...
By signing a MOU IAU and ARU have taken the first step towards collaborating widely in students exchange, short term international programs, joint researches and conferences as well as many other fields. Detail...
Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin düzenlediği 3. Uluslararası Sigara ile Savaş Konferansı'nda konuşan TSSD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'de her yıl yaklaşık 110 bin insanın sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.Detay...

Organized by the Turkish Anti-Smoking Association (TASA),  chairman of TASA Dr. Mustafa Aydin said that smoking costs approximately 110 thousand deaths every year and 25 billion dollars go up in smoke during the III. International Anti-Smoking Conference which took place at IAU Florya campus. Detail...

 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile düzenlenen Haliç Kongre Merkezi'ndeki Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Detay...
Chairman of the Board of Trustees of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydin, President Recep Tayyip Erdogan joined the ‘World Women’s Day’ events that held place at Halic Congress Center. Detail...
     
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan İAU Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği “Yerel Siyaset ve Demokrasi” konulu konferansa katıldı. Detay...
Beyoglu mayor Ahmet Misbah Demircan participated at a conference titled ‘Local Politics and Democracy’ organized by IAU Turkish Reseach Center and noted that today Turkey’s major issue is opposing, Detail...
 

Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu, DEİK ev sahipliğinde 4 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Detay...

International Turkmenistan Investment Forum took place in Istanbul on March 4. Detail...
     
     
 


www.mustafaaydin.com