İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Artı Bir Tv Canlı Yayın Konuğu. Devamı...

IAU President Dr. Mustafa Aydin was a guest on Arti Bir Tv's "Green Economy" live program aired on Arti Bir Tv on 30th of June 2014 at 13:00. Detail...
 

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Cnnturk'e konuk oldu. Devamı...

IAU President Dr. Mustafa Aydin was a guest on Cnnturk's "Education and Success" live program aired on Cnnturk on 27th of June 2014 at 16:15. Detail...
     

İstanbul Aydın Üniversitesi 9.Mezuniyet Töreni'ni Florya Kampüsünde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Devamı...

Istanbul Aydın University  9.Graduation Ceremony Held  with  Great Enthusiasm at Florya Campus. Detail...

 
Association of International Educators (NAFSA) Yıllık Konferans ve Fuarı 27-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında ABD Kaliforniya'da gerçekleşti. Devamı...
Turkish Universities were introduced in the International Arena Annual conference and fair of NAFSA took place on 27-30th May 2014 in California, USA. Detail...
     

Yeni Kanun Tasarısında yer alan vakıf üniversiteleri ile ilgili maddeler, eğitim sektörünü harekete geçirdi. Devamı...

he new regulations on the law of higher education has initiated a visit to Ankara by the Foundation Universities Union Board Members. Detail...

 
Bütünleştirilmiş Eğitim Vizyonu Projesi Kapsamında Yemen Heyeti Grubu İstanbul Aydın Üniversitesi Ziyaret Etti. Devamı...

The Integrated Education Vision Project trustees group of Yemen paid a visit to Istanbul Aydin University. Detail...

     

İAÜ 9. Mezuniyet Töreni'nde konuşan Dr. Mustafa Aydın, “İAÜ'deki 28 bin öğrenciden hiçbirinin burnu kanamadı, hiçbiri zarar görmedi. Devamı...

IAU President Dr. Mustafa Aydin gave a speech during the 9th Graduation Ceremony of IAU. The President said, "None of the 28,000 students who attend IAU even had a nose bleed, none of them were ever harmed. Detail...

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Skytürk 360'da yayınlanan Ekonomi Sayfası Programına konuk oldu. Devamı...

IAU President Dr. Mustafa AYDIN was a guest speaker on SkyTurk 360’s “Ekonomi Sayfası” program. Detail...

     

Dr. Mustafa Aydın, Dünya Franchise Konseyi (WFC) geçmiş dönem başkanlığı sonrası Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) Genel Kurul Toplantısında Başkan Yardımcılığına seçildi. Devamı...

After serving his term as the Chairman of the World Franchise Council, Dr. Mustafa Aydin was chosen to serve as the Vice-President of the European Franchise Federation-EFF. Detail...

 
Uyuşturucu madde bağımlılığının günden güne yayılması ve kullanıcı yaşının 14’e kadar düşmesiyle birlikte, Küçükçekmece Kent Konseyi konuyu gündeme taşıdı. Devamı...
The fact that drug use has grown and spread from day to day and the age of use has dropped to 14 led to the meeting of Kucukcekmece City Council on the topic of narcotics. Detail...
     
İslam Mimarisinin Dünyaca Ünlü Otoritesi Prof. Abdel Wahed El Wakil, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa katıldı. Devamı...
World famous authority in the Islamic architecture, Prof. Abdel Wahed El Wakil, attended a conference held in Istanbul Aydin University. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Skytürk'de yayınlanan "Başarıya Doğru" Programına konuk oldu. Devamı...
İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın was a guest on Skyturk 360’s “Başarıya Doğru” program. Detail...
     

Artı eğitim dergisi 10. yılını Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen geceyle kutladı. Artı eğitim dergisi ve Eğitim tercihinin ortaklaşa düzenlediği “Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu. Devamı...

Arti education magazine's 10th year anniversary was celebrated in the Adile Sultan Palace. Arti education magazine and Egitim Terichi's "Year's Successful in Education" awards found their owners during the organization. Detail...

 

Konferansta konuşma yapan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın Türkiye’de zaman zaman Batı’ya yönelik kötü algılar oluştuğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu. Devamı...

At the conference, Istanbul Aydin University Board of Trustees Chairman, Dr. Mustafa Aydin, gave an important explanation about how Turkey from time to time has a bad impression about the West. Detail...

     

UFRAD Uluslararası Franchise Derneği “Yılın STK’sı” seçildi. Devamı...

UFRAD Franchising Association was chosen the “NGO of the Year”. Detail...

 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Üniversite Adaylarına Tercih Öncesi Tavsiyelerde Bulundu. Devamı...
İAU President Dr. Mustafa Aydın gave some valuable tips for the university candidates before they chose their university. Detail...
     

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Ülke TV'ye Konuk Oldu. Devamı...

İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın was a guest on Ülke TV. Detail...
 
Türkiye’nin Dış Politikası Çerçevesinde Komşuları İle Olan İlişkileri konulu Aydın Düşünce Platformu toplantısı Türkiye Gazetesi Yazarı Ceren Kenar tarafından sunuldu. Devamı...
The foreign policy relations Turkey has with its neighbors at the current time was presented by Turkiye Gazetesi journalist Ceren Kenar in the Aydin Düşünce Platform meeting. Detail...
     
İtalyan Diş Klinik Merkezleri Zinciri CAREDENT sahipleri DENTAYDIN'ı ziyaret ettiler. Devamı...
Italian Dental Clinic Center chain CAREDENT executives visited DENTAYDIN. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyeti ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın, her yıl Mayıs ayında ABD’de düzenlenen bu senede 27 - 30 Mayıs 2014 tarihlerinde Kaliforniya Eyaleti’nin San Diego şehrinde gerçekleştirilen 66. NAFSA Eğitim Konferansı & Fuarına katıldı. Devamı...
President of IAU and DEIK Higher Education Business Council, Dr. Mustafa Aydın participated the 66th NAFSA Annual Conference & Expo, realized between 27 – 30 May 2014 in San Diego, California, USA. Detail...
     
     


www.mustafaaydin.com