İstanbul Aydın Üniversitesi
U-Multirank Uluslararası Üniversiteler Sıralamasında Yerini Aldı. Devamı...

Istanbul Aydın University’s (IAU) Business undergraduate program is in the U-Multirank International Ranking of Universities. U-Multirank 2014 covers more than 850 higher education institutions, 1,200 faculties and 5,000 academic programs from 70 countries around the world. Detail...
 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Cnbc-e'de yayınlanan "Finans Cafe" programının canlı yayın konuğuydu. Devamı...

Dr. Mustafa Aydın, The  Chairman of the Board of Trustees  of Istanbul Aydın University , was on-air guest of “ Finans Cafe “ program broadcasted on Cnbc-e. Detail...
     
UFRAD’ın aylık düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Franchise sektörü için çok önemli üç konu tartışıldı. Devamı...
İn the monthly UFRAD round table meeting, the point of discussion were 3 very important points in the franchising sector. Detail...
 
Küçükçekmece Kent Konseyi Toplantısı'nda Muhtarlarla İlçenin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşüldü. Devamı...
The problems and solutions of the district were received and with the district headmen during the Küçükçekmece city council meeting. Detail...
     
İhtiyaç sahiplerine yardım için İAÜ' de maddi destek toplama kutuları oluşturuluyor. "SOMA İÇİN BEN NE YAPABİLİRİM" Devamı...
Istanbul Aydin University has started a support campaign with the intent to ease the pain of family members of the miners who we lost after an explosion in Soma, Manisa. Detail...
 
İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın Habertürk'de Yayınlanan “Eğitim Ve Yaşam” Programının Canlı Yayın Konuğu oldu. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın, The  Chairman of the Board of Trustees  of Istanbul Aydın University was on-air guest of “ Education and Life “ program broadcasted on  HaberTürk at 16.15 today. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde 8. Kariyer Fuarı düzenlendi. Devamı...
İstanbul Aydın University’s 8th career fair in order to reach out to more. Detail...
 
Mısır İstişare Toplantısı, DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın'ın da katılımıyla TOBB Plaza'da gerçekleştirildi. Devamı...
Egypt Consultation Meeting was held  in TOBB plaza with attendance of Dr. Mustafa Aydın, Vice Chairman of DEİK  Turkish Egypt Business Council . Detail...
     
“TEDxIstanbulAydınUniversity” lisansıyla 14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşti. Devamı...
"TEDxIstanbulAydınUniversity" on Wednesday May 14, 2014. TEDx this year came up with the theme of "Multidimensional Thinking" Detail...
 
"Arap Dünyasında Siyasal Geçişler ve İç Çatışmaların Çözümü" konulu konferansa 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman ve çok sayıda bilim insanı katıldı. Devamı...
“Political Transitions in the Arab World and Inner Conflict Resolution” conference with 2011 Nobel Peace Prize owner Tevekkul Karman and with numerous scientists. Detail...
     
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve UFRAD Genel Başkanı Dr.Mustafa Aydın sosyal medyada en etkin iş insanları arasında 9. sırada yerini aldı. Devamı...
Considering the usage rate of recently popular social network Twitter in Turkey, we witness that he is increasing his popularity day by day. Detail...
 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile görüşmesi. Devamı...
Hasan Akgün, The Mayor of Manucipality of Büyükçekmece,  gave a piece of  good news after a meeting with Dr. Mustafa Aydın that Oral and Maxillofacial Surgery Faculty will be founded in Büyükçekmece. Detail...
     
Dr. Mustafa Aydın, "Üniversiteler sokak eylemlerini destekleyemez" sözlerine açıklık getirdi. Devamı...
Dr. Mustafa Aydın gave clarity to “Universities cannot support the actions on the streets.” Universities must be politized, it is not right to support the actions on the streets with a corporate identity. Detail...
 
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) 5 Mayıs 2014 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde “Uluslararası Eğitim ve Kültürel Etkileri” Konulu Konferans gerçekleştirdi. Devamı...
Eurasian Universities Union (EURAS) Organized Conference on 'Transnational Education and Cultural Effects” on May 5th in UAE. Detail...
     
Aydın Düşünce Platformunun bu ayki konuğu Edirne Valisi Hasan Duruer'di. Türkiye, Balkanlar ve Avrupa Birliği konuları ele alındı. Devamı...
This month’s  guest  of  Intellectual Thought Platform  was the  governer of Edirne , Mr. Hasan Duruer. The subjects such as  Turkey, The Balkans and Europen Union were discussed. Detail...
   
     


www.mustafaaydin.com