Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin kızı Pelin Töre iş adamı Cihan Tursun ile hayatlarını birleştirdi. Detay...

Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin attended the engagement ceremony that took place at Kusadasi Pine Bay Hotel, as a ‘witness.’ Aydin National Education Board director Pervin Tore’s daughter Pelin Tore got married to businessman Cihan Tursun. Detail...

 
İAÜ Florya Kampüsü’nde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve üniversitenin akademisyenleriyle idari kadrosunun katılımıyla gerçekleşen “Barbekü Partisi” basın mensuplarının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Detay...
Istanbul Aydin University’s traditional ‘Barbeque Party’ took place at IAU’s Florya Campus with the participation of academics and administrative staff that took the attention of the members of the press. Detail...
     
DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın Başkanlığında DEİK'in yeni ofisi River Plaza’da  Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Detay...
DEIK Economics of Education Business Council president Dr. Mustafa Aydin chaired the board of directors meeting at DEIK’s new office at River Plaza. Detail...
 
Delightful Istanbul 2016 Uluslararası Yaz Okulu’nun yapmış olduğu çalışmaları ve etkinlikleri değerlendirmek için İAÜ gönülü öğrencileriyle ve akademisyenleriyle bir araya gelindi. Detay...
Istanbul Aydin University volunteer students and academics gathered at a breakfast meeting hosted by IAU president Dr. Mustafa Aydin, to evaluate Delightful Istanbul 2016 International Summer School works and activities. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Ekovitrin Dergisi'nin Eylül Ayı özel konuğu oldu. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin appeared as a special guest at Ekovitrin Magazine’s September issue. Dr. Mustafa Aydin gave information about Istanbul Aydin University’s new investments and new goals. Detail...
 
17-18-19 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesinin tanıtım toplantısı Intercontinental İstanbul Otelde gerçekleştirildi. Detay...
EURIE Eurasion Higher Education Summit. Introductory meeting was heald Intercontinental Istanbul Hotel. Detail...
     
Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlarının katılımıyla Kent Konseyi toplantısı geçekleştirildi. Detay...
Kucukcekmece City Council president Dr. Mustafa Aydin chaired the council meeting with the participation of the members of the board of directors. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi önümüzdeki dönem marka değerleri için bir araya geldi. Detay...
Istanbul Aydin University gathered in order to evaluate media relations and brand value for the upcoming period. Detail...
     
TSSD Başkanı Dr. AYDIN  Dernek Yönetim Kurulu Üyeleriyle Değerlendirme toplantısında bulundu. Detay...
Turkish Anti-Smoking Associaton president Dr. Aydin joined the Board of Directors’ evaluation meeting. Detail...
 
EURIE - Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin İlk Tanıtım Toplantısı'nda 25 ten fazla Ülkenin Konsolasları bir araya geldi. Detay...
EURIE EurasianHigher Education Summit’s (EURIE) first introductory meeting was held with the attendance of over 25 consulater in Istanbul. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Başkanı Nail Opak’ı ziyaret etti. Detay...
Istanbul Aydın University president Dr. Mustafa Aydın visited Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD) president Nail Opak. Detail...
 
1994 yılında akademisyen ve iş adamları tarafından kurulan BİL Holding, BİL Koleji ve BİL Okulları ile eğitime devam ediyor.
Detay...
BIL Corporation, BIL College and BIL Schools that are established in 1994 by a few academics and businessmen are continuing to offer education. Detail...
     
EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın; EURAS’ın desteğiyle gerçekleştirilecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi çalışmalarını görüşmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu'nu ziyaret etti. Detay...
EURAS president Dr. Mustafa Aydin had a meeting with Bogazici University rector Prof. Dr. Gulay Barbarasoglu to discuss Eurasian Higher Education Summit supported by EURAS. Detail..
 
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun kızı Melike
Abacıoğlu ve Seçkin Güneş, dünya evine girdiler.. Detay...
Chairman of the board of directors of  Ekovitrin Media Group, Kamuran Abacioglu’s daughter Melike Abacioglu got married with Seckin Gunes. Detail...
     
Suriyeli Kadın ve çocuklar için temel ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal uyumluluk sağlanabilmesi konusunda araştırma ve çalışmalarda bulunan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (AKEV) Dünya Yetimler Konseyi Başkanı Abdul Aziz Almasri ile bir araya geldi. Detay...
Anatolian Education and Culture Foundation (AKEV), who conducts research for Syrian women and children to integrate with the society and have access to basic needs, gathered with a President of World for Orpans. Detail...
 
Delightful Istanbul her yıl olduğu gibi geleneksel olarak Ağustos ayının ilk iki haftasında 54 uluslararası üniversite, 22 ülke ve 110 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Detay...
Delightful Istanbul with the participation of 52 international universities, 22 countries and 110 students. It is traditionally held during the first two weeks of August each year. Detail...
     
UFRAD Franchising Derneği Ağustos ayı yuvarlak masa toplantısı UFRAD Üyesi Bereket Döner ve Genel Müdürü Sayın Muhammet Nezif Emek Bey’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Detay...
UFRAD Franchising Association roundtable meeting was hosted by UFRAD member Bereket Doner CEO Muhammet Nezif Emek. Detail...
 
Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, EURAS’ın projeleri hakkında görüş alış verişinde bulunmak üzere Baku Yüksek Petrol Okulu’nu (BHOS) ve Rektör Elmar Gasimov’u ziyaret etti. Detay...
Eurasian Universities Union president Dr. Mustafa Aydin visited Baku Higher Oil School and Rector Elmar Gasimov on EURAS’s educational projects. Detail...
     
Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS), desteğiyle İstanbul’da düzenlenecek olan Avrasya Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi’nin (EURIE) Azerbaycan Üniversitelerine Tanıtım Toplantısı EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ‘ın katılımıyla gerçekleştirildi. Detay...
Eurasian Higher Education Summit (EURIE), which will be held in İstanbul and supported by EURAS, introductory meeting was attended by EURAS president Dr. Mustafa Aydin. Detail...
 
EURAS Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, (EURIE) Avrasya Yükseköğretim Zirvesi fuarıyla ilgili Azerbaycan İletişim ve İleri Teknoloji Bakan Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdi.
Detay...
EURAS president Dr. Mustafa Aydin met with Communication and High Technology Deputy Minister of Azerbaijan to give detailed information about EURIE- Eurasian International Higher Education Summit, which will be held at Halic Congress Center on February 17-19, 2016, with the support of EURAS.  Detail...
     
EURIE Yükseköğretim Zirvesi kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin değerlendirilmesi için Bakü’ye giden Avrasya Üniversiteler Birliği EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın EURAS Yönetim Kurulu Üyesi Khazar Üniversitesi Başkanı Hamlet İshakanlı’yı üniversitesinde ziyaret etti. Detay...
EURAS Eurasian Universities Union president Dr. Mustafa Aydın visited Hamlet Ishakanlı, president of Khazar University, a member of EURAS Board of Directors, during his visit to Baku within the scope of evaluating EURIE Higher Education Summit activities. Detail...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın Bakü seyahati sırasında Azeri Edu Eğitim danışmanlık firmasını ziyaret etti. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin visited AzeriEdu Education and Consultancy firm during his visit to Baku. Dr. Mustafa Aydin visited AzeriEdu Education and Consultancy firm during his visit to Baku. Dr. Aydin was informed about AzeriEdu’s activities and update on Turkish universities in Azerbaijan.Detail...
     
Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleşen Baku Türk Üniversiteleri Fuarı'nda İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Azeri öğrencilerle bir araya geldi. Detay...
IAU Present Dr. Aydin gathered with the students from Azerbaijan during Baku Turkish University Exhibition in Baku, Azerbaijan Detail...
 
Akademi Group tarafından Baku’de düzenlenen ‘Türk Üniversiteleri Fuarı’nda İstanbul Aydın Üniversitesi de yer aldı. Detay...
Organized by Akademi Group  in Baku, Istanbul Aydin University was among the participants at ‘Turkish Universities Exhibition. Detail...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa AYDIN İstanbul Aydın Üniversitesi Baku temsilciliğini ziyaret etti. Detay...
Istanbul Aydin University president Dr. Mustafa Aydin visited IAU Baku Office last week. Detail...
   
     
     
 


www.mustafaaydin.com