Dünyanın en zengin arşivlerine sahip olan Vatikan ile İstanbul Aydın Üniversitesi tarihi nitelikte bir anlaşma gerçekleştirdi. Detay...
Vatican, with one of the world’s most notable collections, and Istanbul Aydin University signed a historical agreement. Katip Celebi’s Maps Archived At Vatican Secret Archives Will Be Exhibited At Harvard University And Istanbul Aydin University. Detail...
 
DEİK bünyesinde gerçekleşen değişim sonrasında yapılan ilk seçimli DEİK İş Konseyleri Genel Kurul Toplantıları, 22-23, 26-27-28 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleşti. Detay...
First elective DEIK Business Council General Meeting within the scope of DEIK taken place in Istanbul on October 22-23, 26-27-28, 2015.. Detay...
     
Avrupa Franchise Federasyonu’nun ( EFF ) katılım gösterdiği fuarda, UFRAD üyeleri ile Deneyim Paylaşım Toplantısı gerç ekleştirildi. Toplantıya, UFRAD Franchising Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, EFF Başkanı Mr. Guy Gras, ve diğer yetkililer katılım gösterdi. Detay...
Experience Sharing Meeting was held with EFF ( Europe Franchise Federation) and UFRAD members. UFRAD Franchising President Dr. Mustafa Aydin, EFF Chairman Mr. Guy Gras, UFRAD Board of Directors Member Gurkan Donat and other members attended the meeting. Detay...
 

15 Ekim tarihinde Istanbul’da UFRAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen EFF Policy Board (Avrupa Franchise Federasyonu Yönetim Kurulu) Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, Italya ve Türkiye nin katılımı ile toplandı. Detay...

EFF Policy Board members from France, Belgium, Netherlands, Britain, and Italy attended the EFF meeting on October 15, hosted by UFRAD. Detail...
     
Bayim Olur Musun? Fuarı, franchise ve markalık veren firmaları, girişimci ve yatırımcıları 13.kez İstanbul’da Yeşilköy CNR Expo Fuar Merkezi’nde bir araya getirdi. Detay...
Be My Dealer expo brought firms, who give franchising and branding, entrepreneurs and investors at CNR Expo Exhibition Center in Istanbul for the thirteenth time. Detail...
 
13. Bayim Olur Musun fuarı onur konuğu Malezya Ticaret Bakanı Hamzah Bin Zainuddin, fuar öncesi İstanbul Aydın Üniversitesi’ni ziyaret etti. Detay...
13th Be My Dealer Exhibition’s guest of honor, Malaysia Minister of Commerce Hamzah Bin Zainuddin, visited Istanbul Aydin University before the exhibition. Mr. Zainuddin was hosted by IAU president Dr. Mustafa Aydin and Rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli. Detail...
     

Ekim ayı UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı Özdilek AVM – Karafırın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Detay...

UFRAD October Board of Directors meeting was hosted by Karafırın at Ozdilek Shopping Mall. Detail...
 
İAÜ 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Detay...
Istanbul Aydin University 2015-2016 academic year opening ceremony took place with the participation of IAU president Dr. Mustafa Aydin and IAU rector Prof. Dr. Yadigar Izmirli at Florya Campus. Detay...
     
İstanbul Aydın Üniversitesi ‘Study in Turkey’ kapsamında, Azerbaycan’da 09-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Fuarı’na (Education and Career Expo) katıldı. Detay...
Istanbul Aydin University attended Higher Education Exhibition in Azerbaijan on October 9-11, 2015. Istanbul Bilgi University, Istanbul Kultur University, Bahcesehir University, Yasar University and Uskudar University " among the attendees. Detay...
 
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Kurucu Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a "Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi" tarafından uluslararası alanda gerçekleştirdiği yükseköğretim çalışmalarından ötürü “Fahri Doktora” unvanı verildi. Detay...
Eurasia Universities Union (EURAS) president Dr. Mustafa Aydin received honorary doctorate title by Azerbaijan Odlar Yurdu University for his works in international higher education. Detail...
     
EURIE Yükseköğretim Zirvesi Kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin değerlendirilmesi için Azerbaycan’a giden Avrasya Üniversiteler Birliği EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın Azerbaycan Milletvekili ve “Odlar Yurdu Üniversitesi” kurucusu olan Prof. Dr. Ahmed Valiyev’i ziyaret etti. Detay...
EURAS Eurasian Universities Union president Dr. Mustafa Aydin visited Azerbaijan parliamentary representative and Odlar Yurdu University founder Prof. Dr. Ahmed Valiyev to evaluate EURIE Higher Education Summit. Detail...
 
Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, EURAS’ın eğitim birliği çatısı altında Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Nergis Pasayev’i ziyaret etti. Detay...


EURAS President Dr. Mustafa Aydin visited Moscow State University
European Universities Union president Dr. Mustafa Aydin visited Moscow State University Rector Nergis Pasayev. Detail...

     
EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Ceyhun Bayramov’u ziyaret etti. Detay...
EURAS president Dr. Mustafa Aydin visited Azerbaijan Minister of Education Ceyhun Bayramov. Detail...
 
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Mosaed Alganawi ülkesinin milli günü nedeniyle Çırağan Sarayı’nda resepsiyon verdi. Detay...
Istanbul Consul General to Saudi Arabia, Mosaed Alganawi hosted the National Day Reception at Ciragan Palace, Istanbul. Detail...
     
     
 


www.mustafaaydin.com