Avrupa Birliği Nereye Gidiyor?
Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin bu yıl 18’incisini düzenlediği “İnsanlığın Gerçek Dostları” ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi. Detay...
The Awards Ceremony of “True Friends of Humanity” organized by The Turkish Anti-Smoking Association this year took place in Cemal Reşit Rey Concert Hall. Detail...
 
“Yetersiz Olan Türkçe Değil, Biziz!”
AKPM Türkiye Heyeti Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın ana konuşmacı olarak katıldığı Batı Platformunun yedinci toplantısında yine önemli bir konu ele alındı. Toplantı AB    Eski Bakanı Egemen Bağış koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.Detay...
AKP member of parliament from Adana Talip Kucukcan who is head of Turkish committee of Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE) joined to seventh meeting of Western Platform as the mean speaker. Once more a significant subject was addressed in the meeting which was made under EU former minister Egemen Bagis’s coordinatorship. Detail...
     
Dr.Aydın: “ Kıyamete Kadar Dünyanın Gözü Bu Topraklarda Olmaya Devam Edecek ”
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Beşinci Uluslararası Öğrenci Temini Çalıştayı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı ve DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımları ile İstanbul’da gerçekleştirildi.Detay...
5th Student Recruitment Workshop took place with participation of the head of Foreign Economic Relations Board (DEIK) / Higher Education Business Council (EEIK) Dr. Mustafa Aydin and the member of DEIK board of directors Rona Yircali by home ownership of DEIK/EEIK in Istanbul. Detail...
 
UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı
IDEF’2017, 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, 9- 12 Mayıs tarihleri arasında T.C Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Detay...
IDEF 2017 13th international defence industry fair has actualized with home ownership of Republic of Turkey Ministry of National Defence between 9 – 12 May in TUYAP Fair and convention Centres. Detail...
     
TİM’den İAÜ’ye “Eğitim Hizmetleri” Ödülü
Kente ilişkin temel stratejilerin ve faaliyet planlarının belirlenmesinde ve tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında çalışmalar gerçekleştiren Küçükçekmece Kent Konseyi muhtarlar toplantısı gerçekleşti. Detay...
The meeting was held to determine the fundamental strategies and activities, plans and to establish shared wisdom that is inclusive of the whole city.Detail...
   
     
     
 


www.mustafaaydin.com